icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lịch cúp điện Long An từ ngày 28/11 đến 4/12/2021

Thông tin - Dịch vụ

26/11/2021

18:30

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 28/11 đến 4/12/2021 cập nhật mới nhất.

LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 28/11-04/12/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TÂN AN
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Một phần đường Châu Thị Kim thuộc An Thuận 1, An Thuận 2- Phường 7
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Một phần đường Châu Thị Kim thuộc An Thuận 1, An Thuận 2- Phường 7
30/11/21 7:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Văn Rành, Trần Văn Nam thuộc Kp 3, Kp Bình Đông 4- phường 3; Kp Bình An1- Phường 7
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 - xã Mỹ Phú
30/11/21 7:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Thông, Trần Văn Hí thuộc Kp Bình Đông 3, Bình Đông 4- phường 3, Ấp 1, Ấp 4 - xã Bình Tâm
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
28/11/21 6:00:00 17:00:00 một phần xã tân phú, hòa khánh đông, hòa khánh tây, hòa khánh nam, đức hòa hạ, tt hậu nghĩa, tt đức hòa
28/11/21 6:00:00 6:30:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông
28/11/21 7:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ, tt đức hòa
28/11/21 6:00:00 17:00:00 một phần xã hiệp hòa, tân mỹ, lộc giang, an ninh đông, an ninh tây, tt hiệp hòa
28/11/21 6:00:00 17:00:00 một phần xã hòa khánh đông, hựu thạnh, đức hòa hạ, tt hậu nghĩa
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
01/12/21 7:30:00 16:30:00 KDC Hoàng Hoa xã Long Hậu
28/11/21 8:00:00 17:00:00 Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng
28/11/21 8:00:00 8:30:00 Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng
28/11/21 16:30:00 17:00:00 Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng
01/12/21 8:00:00 11:00:00 Một phần xã Phước Lâm
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
30/11/21 8:00:00 13:00:00 Một phần xã Long Thương
30/11/21 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Thương
29/11/21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lại
01/12/21 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Hậu
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
28/11/21 7:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức
28/11/21 17:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, xã Nhựt Chánh
28/11/21 17:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức, 1 phần xã Nhựt Chánh
28/11/21 7:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức
01/12/21 8:30:00 16:00:00 1 phần ấp 3 xã Bình Đức
30/11/21 8:00:00 16:30:00 1 phần khu phố 10 Thị Trấn Bến Lức
28/11/21 6:30:00 7:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức, 1 phần xã Nhựt Chánh
28/11/21 6:30:00 7:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức, 1 phần xã Nhựt Chánh
28/11/21 7:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức
29/11/21 8:00:00 16:00:00 1 phần ấp 3A xã Phước Lợi
01/12/21 8:30:00 16:00:00 1 phần ấp 3 xã Bình Đức
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Tây Nam (TBA 560kVA)
28/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2, xã Long Sơn
01/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Sơn
28/11/21 11:00:00 12:00:00 Công ty Việt Dương
28/11/21 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp 1, xã Long Định
30/11/21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2B xã Tân Ân và một phần ấp 5 xã Phước Tuy
30/11/21 13:00:00 14:00:00 HKD Nguyễn Trọng Nhân
30/11/21 9:00:00 10:00:00 Nguyễn HỮu Thọ
30/11/21 11:00:00 12:00:00 Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An (3x25kVA)
30/11/21 15:00:00 16:00:00 Nguyễn Ngọc Sơn
28/11/21 10:00:00 11:00:00 Công ty JIA HSIN 1500kVA - T5
29/11/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Long Định
29/11/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lăng, xã Tân Chánh
28/11/21 13:00:00 16:30:00 CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương
28/11/21 14:00:00 15:00:00 Cty Cty Petfood Evolution, Advance Việt Nam, Công nghệ CRM
30/11/21 8:00:00 14:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Cang
30/11/21 14:00:00 15:00:00 Nước Đá Cầu Nổi
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 4, xã Phước Vân
28/11/21 9:00:00 10:00:00 Huỳnh Gia
28/11/21 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp 2, xã Long Cang
30/11/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1B, xã Long Sơn
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Nhật Tiến, Nhật Bảo
28/11/21 13:00:00 14:00:00 Xay xát Hai Duyên
28/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, xã Long Cang
30/11/21 10:00:00 11:00:00 Cty CP bê tông 620 Long An
01/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Sơn
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2, xã Long Cang
28/11/21 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp 2, xã Long Cang
28/11/21 15:00:00 16:00:00 CN Cty TNHH Highland Dragon 250 kVA
30/11/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Cang
ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
30/11/21 8:00:00 15:00:00 Ấp Trại Lòn Nam, Trại Lòn Bắc xã Nhơn Ninh
29/11/21 8:00:00 16:00:00 Ấp Kinh Đạo, ấp Hải Hưng xã Tân Lập
27/11/21 8:00:00 12:00:00 Kinh Đòn Dông - ấp Năm Ngàn, Kinh Đứng xã Tân Ninh
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
28/11/21 6:30:00 7:00:00 xã Tân Bình
30/11/21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng
01/12/21 7:30:00 9:15:00 Một phần ấp 1 2 xã Tân Phước Tây
27/11/21 7:00:00 15:00:00 Ấp 1,2,4,5 xã Lạc Tấn, ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh, ấp 2 xã Tân Bình.
30/11/21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
27/11/21 6:50:00 7:00:00 Ấp 2, 3 xã Tân Bình, ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh.
27/11/21 17:00:00 17:10:00 Ấp 2, 3 xã Tân Bình, ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh.
28/11/21 17:00:00 17:30:00 xã Tân Bình
30/11/21 13:45:00 14:30:00 Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn
30/11/21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
01/12/21 9:30:00 11:30:00 Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn
27/11/21 7:00:00 16:00:00 Ấp 5 xã Lạc Tấn
30/11/21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
01/12/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình
30/11/21 10:30:00 11:15:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
30/11/21 15:45:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
30/11/21 14:45:00 15:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
28/11/21 6:00:00 17:30:00 Khu vực Thị Trấn Đông Thành, xã Mỹ Thạnh Đông
28/11/21 6:00:00 17:30:00 Khu vực Thị Trấn Đông Thành, xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông
28/11/21 6:00:00 17:30:00 xã Bình Thành, Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình và xã Tân Hiệp Huyện Thạnh Hóa
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
29/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 8 xã Hiệp Thạnh
30/11/21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long
30/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long
01/12/21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Bàu Dài xã Thanh Phú Long
01/12/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Hoà Phú
29/11/21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Bình Quới, ấp 5 xã Hoà Phú
Thực hiện: MAI UYÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Đọc thêm

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/5): Hà Nội mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19-20/5): Hà Nội mưa rào vài nơi

Chiều tối mai, các khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to. Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

KQXSDNO 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 21/5/2022

KQXSDNO 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 21/5/2022

Xổ số Đắk Nông (XSDNO 21/5/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

KQXSQNG 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 21/5/2022

KQXSQNG 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 21/5/2022

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG 21/5/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

KQXSDNG 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 21/5/2022

KQXSDNG 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 21/5/2022

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG 21/5/2022) quay số trực tiếp lúc 17h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

KQXSHCM 21/5/2022: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 21/5/2022

KQXSHCM 21/5/2022: Trực tiếp xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 21/5/2022

Xổ số TP.HCM (XSHCM 21/5/2022 bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 21/5/2022. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

KQXSLA 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Long An thứ Bảy ngày 21/5/2022

KQXSLA 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Long An thứ Bảy ngày 21/5/2022

Xổ số Long An (xsla 21/5/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

KQXSHG 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 21/5/2022

KQXSHG 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 21/5/2022

Xổ số Hậu Giang (xshg 21/5/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

KQXSBP 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 21/5/2022

KQXSBP 21/5/2022: Trực tiếp xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 21/5/2022

Xổ số Bình Phước (xsbp 21/5/2022) quay số trực tiếp lúc 16h15, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022

Xổ số Vietlott 21/5/2022 - Trực tiếp Vietlott Power 6/55 thứ 7 ngày 21/5/2022

Xổ số Vietlott 21/5/2022 - Trực tiếp Vietlott Power 6/55 thứ 7 ngày 21/5/2022

Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, thứ 7 ngày 21/5/2022.

Thông tin - Dịch vụ

19/05/2022