Vàng Mua Bán
SJC HN 58,500 60,320
SJC HCM 58,500 60,300
DOJI AVPL / HN 58,000 60,000
DOJI AVPL / HCM 58,000 60,200
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,832.90 27,103.94
GBP 29,688.81 29,988.70
JPY 212.27 214.41
Chứng khoán
VNIndex 841.46 1.42 0.17%
HNX 112.78 -0.57 -0.51%
UPCOM 56.12 0.06 0.11%

Lịch cúp điện Long An từ ngày 2/8 đến 10/8/2020

PHƯỢNG LÊ 18:55 | 02/08/2020

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 2/8 đến 10/8/2020 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Huyện Bến Lức

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
BẾN LỨC 4/8/2020 7:30 AM 8:45 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 9:15 AM 10:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 10:45 AM 11:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 2:00 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 2:15 PM 3:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 3:45 PM 4:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 7:30 AM 8:45 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 9:15 AM 10:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 10:45 AM 11:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 1:00 PM 2:00 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 2:15 PM 3:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 3:45 PM 4:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Cần Đước

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
CẦN ĐƯỚC 4/8/2020 9:00 AM 11:00 AM 1 phần ấp 4, xã Tân Ân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 2:00 PM 4:00 PM 1 phần ấp 6, 7, xã Tân Ân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 8:00 AM 11:00 AM 1 phần ấp Cầu Xây, Cầu Tràm, Long Thanh, xã Long Trạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 2:00 PM 3:00 PM 1 phần ấp 4B, xã Tân Trạch Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 3:30 PM 4:30 PM 1 phần ấp 3, xã Long Cang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:00 AM 11:00 AM 1 phần ấp Đông Trung, xã Tân Chánh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:00 PM 4:00 PM 1 phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Tân Trụ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
TÂN TRỤ      4/8/2020 7:30 AM 8:20 AM HKD Nguyễn Văn Hoà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:00 AM 11:00 AM Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Lê Hoàng Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Lê Minh Nhựt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Đỗ Kim Định Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 4:00 PM Một phần ấp 2 xã Quê Mỹ Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Nguyễn Phát Dũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Huỳnh Khắc Anh Kha Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Huỳnh Khắc Anh Kha Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Phan Thị Kim Phượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Trần Văn Sáu 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Cao Thanh Việt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Trần Văn Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Trương Văn Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Trần Thị Hồng Nga Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Ngô Văn Nhàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Nguyễn Văn Lự Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Đinh Công Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Nguyễn Hoài Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Trần Văn Na Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Nguyễn Thành Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Nguyễn Thị Ngọc Hoa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Nguyễn Văn Truyễn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Nguyễn Văn Độ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Nguyễn Thị Ly Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Trần Công Thành Tín Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Lê Văn Nhơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Ngô Văn Quốc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Lê Văn Thịnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Đào Công Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
8/8/2020 7:30 AM 9:30 AM Một phần ấp Bình Hoà xã Bình Lãng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
8/8/2020 9:30 AM 11:30 AM Một phần ấp 1+2 xã Tân Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
8/8/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần ấp 4 xã Tân Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Võ Thành Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 8:00 AM 11:00 AM HNT Phan Thị Bảy Khách hàng đề nghị cắt điện
11/8/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Võ Giang Huyền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Lưu Văn Thông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Nguyễn Thị Kim Xuân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 1:00 PM 3:00 PM Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình Khách hàng đề nghị cắt điện
11/8/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Lê Hồng Nghĩ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Huỳnh Công Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Nguyễn Hoàng Anh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Trần Thanh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Phạm Công Hiền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Nguyễn Văn Khuôn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Trần Tiến Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Nguyễn Văn Non Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Đổ văn Khanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Lê văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Nguyễn Ngọc Phụ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Lê Văn Biên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Lê Văn Ải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Nguyễn Văn On Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Lê Văn Mừng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Lê Quốc Khởi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 7:20 AM 8:20 AM TSTL Nguyễn Khắc Vượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Lê Văn Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Trần Văn Nẩm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Võ Văn Luyến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Mai Bá Đẩm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Nguyễn Tấn Núi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
14/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Mai Bá Găng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Đức Huệ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  ĐỨC HUỆ 4/8/2020 1:00 PM 4:00 PM một phần xã Mỹ Thạnh Bắc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 11:00 AM một phần xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 8:00 AM 11:00 AM một phần xã Mỹ Thạnh Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 1:00 PM 4:30 PM một phần xã Mỹ Thạnh Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Hưng

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
VĨNH HƯNG 11/8/2020 9:00 AM 10:00 AM Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
11/8/2020 3:00 PM 4:00 PM Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Thuận TBA: Sửa chữa thường xuyên
12/8/2020 8:00 AM 12:00 PM Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
13/08/2020 2:00 PM 4:00 PM Một phần ấp Rạch Bùi - Thị Trấn Vĩnh Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Châu Thành

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
  3/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Huỳnh Hữu Tiền 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Nguyễn Thành Hiếu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Huỳnh Hữu Tiền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Lê Thị Mỹ Lệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Huỳnh Hoàng Anh Tuấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Nguyễn Tấn Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trương Văn Pho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trần Văn Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Huỳnh Văn Khải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Huỳnh Thị Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Nguyễn Công Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Nguyễn Thi Kim Loan Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Trương Bữu Việt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Nguyễn Trường Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Huỳnh Văn năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Nguyễn Thị Nguyệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Tạ Hoàng Lân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Lê Văn Út Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Hữu Thời Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Trần Kim Nga Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Nguyễn Chí Trai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Nguyễn Văn Chung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Nguyễn Văn Thoàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Đặng Hoàng Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Lữ Văn Son Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Văn Dù Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Phan Tấn Quốc 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Cù Thị Kim Chung 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Phan Tấn Quốc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Trịnh Văn Đạo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Phạm Văn  Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Đào Thị Sen Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Huỳnh Văn Nghĩa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trần Văn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Võ Thị Ngọc Vân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Nguyễn Văn Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Đặng Hữu Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Trần Văn Minh 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Đặng Hữu Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Trương Văn Hiêm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Đặng Văn Bé Chín Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Trương Tuấn Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Đặng Văn Bé Chín Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Lê Thái Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Ngọc Điệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Lê Kim Tùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Trương Thanh Liêm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Trần Việt Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Huỳnh Văn Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Võ Thị Hồng Nhung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Cù Thị Kim Chung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Trương Thanh Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Nguyễn Thành Đức Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Võ Minh Tuyền Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Nguyễn Thị Ngọc Mai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Võ Minh Luân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Cao Văn Dưỡng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Nguyễn Thị Thanh Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trần Thanh Cường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Nguyễn Công Lượm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Lê Thị Giang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Nguyễn Công Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Nguyễn Hữu Tài Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Nguyễn Công Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Nguyễn Thi Châu Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Huỳnh Trọng Nhân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Nguyễn Kim Quang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Võ Minh Đào Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Cao Thị Kim Loan Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Võ Minh Đào Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Trần Văn Mới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Huỳnh Thị Đầm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Cao Thị Kim Loan Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Nguyễn Hoàng Quân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Nguyễn Quang Chiếu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Võ Thanh Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Trương Thị Thanh Tuyền Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Đỗ Văn Truyền Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Trần Văn Bảnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Trương Bửu Tạo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Lê Hữu Ai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Trương Công Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Tống Văn Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Cao Văn Trạng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Trần Văn Bảnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Nguyễn Thành Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Trương Vĩnh Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Nguyễn Thị Ánh Phương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Võ Thanh Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Nguyễn Huy Cận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Trương Công Mẫn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Nguyễn Minh Việt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Trương Công Trực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Đỗ Hữu Thoại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Huỳnh Thị Ánh Nguyệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Nguyễn Thân Ái Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Phạm Thị Thuận Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trương Tấn Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trương Công Trực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trần Văn Quít Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Nguyễn Quốc Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trần Văn Triệu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Trương Đình Cư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Huỳnh Văn Cư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Trương Công Trực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Đỗ Hoàng Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Nguyễn Công Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Trần Thái Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Trần Văn Chiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Trương Thi Thắm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Huỳnh Hữu Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Đỗ Văn Đặng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Phạm Văn Thạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Phạm Thị Hồng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Trương Quang Phục Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Trương Thị Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Nguyễn Đình Luyện Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Đỗ Tường Trọng Ngôn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Nguyễn Thị Huyền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Phan Văn Cứng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Phạm Văn Quang Duy 3 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Phạm Văn Quang Duy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Lê Hiền Diện Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Đỗ Tường Trọng Ngôn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Võ Quốc Việt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Phan Văn Cứng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Phạm Quang Luynh Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Phạm Văn Quang Duy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Võ Hoàng Sơn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Võ Văn Mười Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Nguyễn Văn Cót 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Huỳnh Kim Sang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Phạm Phúc Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Trương Hoài Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Thị Bé Năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Đoàn Văn Cư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Văn Cót Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Huỳnh Văn Bảy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Đặng Thị Cho Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Trương Khắc Ngôn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Nguyễn Phước Toàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Đoàn Văn Cư Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Võ Văn Thàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Huỳnh Minh Triết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Nguyễn Thanh Tùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Trương Khắc Ngôn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Huỳnh Văn Hai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Nguyễn Văn Thọ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Cao Văn Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Huỳnh Minh Triết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Hoàng Ân Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Đoàn Thị Thật Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Hồng Điệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20 4:20 PM 4:50 PM Hộ Lê Thị Anh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Long Bình Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Thị Yến Sương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Huỳnh Văn Thọ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Trần Văn Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Huỳnh Công Hoàng 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trần Thanh Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Huỳnh Công Cúc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Phạm Tiến Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Ngô Ngọc Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Phạm Hồng Nga Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Phạm Hồng Nga Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Thành Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Phạm Văn Son Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Nguyễn Thị Bê Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Phương Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
8/8/2020 8:00 AM 11:30 AM Một phần ấp Phú Tây B xã Thanh Phú Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
8/8/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần ấp Bàu Dài xã Thanh Phú Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Bùi Anh Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Trương Công Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Nguyễn Thị Kim Huệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Nguyễn Văn Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 7:20 AM 7:50 AM Hộ Nguyễn Tấn Đắt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Trương Huỳnh Năng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Trương Văn Lý Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Nguyễn Thị Mén Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Nguyễn Ngọc Lâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:00 AM 8:30 AM Hộ Nguyễn Văn Bảy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Châu Thanh Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Đoàn Thị Tám Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Trương Tấn Lực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Nguyễn Hùng Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 8:40 AM 9:10 AM Hộ Nguyễn Văn Quang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Trương Minh Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Đoàn Công Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Đỗ Tấn Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Nguyễn Thị Năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 9:20 AM 9:50 AM Hộ Nguyễn Văn Hưởng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Nguyễn Văn Hiệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Đoàn Công Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Phạm Thị Thu Tâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Trương Đình Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:00 AM 10:30 AM Hộ Đinh Văn Lập Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Trần Tuấn Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Đỗ Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Huỳnh Đang Thượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Võ Ngọc Lượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 10:40 AM 11:10 AM Hộ Nguyễn Tuấn Khanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Trần Thái Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Trần Văn Đực Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Trương Thị Bạch Lan Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Lê Tấn Tài Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 11:20 AM 11:50 AM Hộ Nguyễn Văn Phước Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Nguyễn Thị Minh Nguyệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Đoàn Thanh Hà Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Ông Điểm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Nguyễn Văn Tiết Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:00 PM 1:30 PM Hộ Trần Ngọc Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Phạm Minh Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Nguyễn Ngọc Quang Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Trương Huỳnh Năng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Trương Đình Quyền Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 1:40 PM 2:10 PM Hộ Nguyễn Văn Nông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Trương Công Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Hà Thị Tiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Văn Ngọt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Văn Chiến Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 2:20 PM 2:50 PM Hộ Nguyễn Ngọc Toàn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Trương Bữu Nhành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Phan Văn Hùng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Lê Đắc Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Nguyễn Ngọc Nhi Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:00 PM 3:30 PM Hộ Nguyễn Thị Mỹ Duyên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Trương Công Dũng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Lưu Thị Kim Liên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Lê Đắc Vinh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 3:40 PM 4:10 PM Hộ Trần Ngọc Trai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Văn Phúc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Đỗ Phúc Các Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Nguyễn Thị Lan Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Ông Hậu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
10/8/2020 4:20 PM 4:50 PM Hộ Huỳnh Thị Sâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
2/8/2020 10:05 AM 4:10 PM Hộ TSTL: Trần Thị Điệp, Trần Thị Điệp 1, Nguyễn Tấn Thọ, Nguyễn Ngọc Sang, Huỳnh Thị Kim Huệ Do trời mưa lớn, nhiều giông sét

Lịch cúp điện Huyện Thủ Thừa

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
THỦ THỪA     4/8/2020 7:30 AM 8:45 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 9:15 AM 10:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 10:45 AM 11:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 2:00 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 2:15 PM 3:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 3:45 PM 4:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 7:30 AM 8:45 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 9:15 AM 10:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 10:45 AM 11:30 AM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 1:00 PM 2:00 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 2:15 PM 3:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 3:45 PM 4:30 PM Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Huyện Đức Hoà

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
ĐỨC HÒA               2/8/2020 7:00 AM 4:00 PM một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
2/8/2020 11:00 AM 1:00 PM một phần xã hựu thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 1:00 PM 4:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
5/8/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã tân phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã đức hòa đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
7/8/2020 8:00 AM 12:00 PM cty pakaging Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
2/8/2020 1:59 AM 9:30 AM cty trần anh bật cb trạm do cháy dây hạ áp
2/8/2020 1:59 AM 9:30 AM cty trần anh bật cb trạm do cháy dây hạ áp
2/8/2020 1:59 AM 9:30 AM cty trần anh bật cb trạm do cháy dây hạ áp
2/8/2020 2:08 AM 9:30 AM cty trái đất xanh bật cb trạm do cháy dây hạ áp
2/8/2020 6:55 AM 9:30 AM một phần tt đức hòa bật cb trạm do cháy dây sau điện kế
2/8/2020 6:55 AM 9:30 AM một phần tt đức hòa bật cb trạm do cháy dây sau điện kế
2/8/2020 6:55 AM 9:31 AM một phần xã đức hòa hạ bật cb tar5m do cháy dây sau điện kế
2/8/2020 6:55 AM 9:31 AM một phần xã đức hòa hạ bật cb trạm do cháy dây sau điện kế
2/8/2020 9:26 AM 9:33 AM một phần xã mỹ hạnh bắc bật cb trạm do cháy dây hạ áp
3/8/2020 9:28 AM 9:52 AM cty vĩnh phú bật cb trạm do cháy dây hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Cần Giuộc

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
CẦN GIUỘC    2/8/2020 8:30 AM 11:30 AM CN Cty CP Phân Bón Hà Lan Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
2/8/2020 1:00 PM 4:30 PM CTY KIZUNA JV Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
3/8/2020 8:00 AM 11:30 AM Một phần xã Đông Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 8:00 AM 9:00 AM TRƯỜNG CẤP 3 . Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 9:30 AM 10:30 AM TRƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỄU Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 11:00 AM 12:00 PM T7 TÂN TẬP Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
3/8/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần ấp 3 Xã Long Hậu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 8:00 AM 10:00 AM Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 3:00 PM Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
4/8/2020 1:00 PM 3:00 PM Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 8:00 AM 11:30 AM Một phần xã Long Thượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
6/8/2020 1:00 PM 4:30 PM Một phần xã Thị Trấn Cần Giuộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Từ khóa:
id news:208680