Vàng Mua Bán
SJC HN 48,520 48,920
SJC HCM 48,520 48,900
DOJI AVPL / HN 48,550 48,750
DOJI AVPL / HCM 48,550 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 864.47 3.08 0.36%
HNX 109.81 0.17 0.16%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%

Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 20/5 - 26/5/2020

P.V 14:54 | 19/05/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 20/5 - 26/5/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày Địa điểm Mã trạm/ Mã đường dây Thời gian mất điện Lý do mất điện
20/05/2020 Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng B29MR061D Từ 09h30 đến 09h50 Sửa chữa điện
21/05/2020 Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng B29CR167D Từ 08h30 đến 09h30 Sửa chữa điện
22/05/2020 Một phần ấp 4 và ấp 5, xã Xuân Thới Thượng B29MR092D Từ 08h30 đến 09h30 Sửa chữa điện
23/05/2020 Một phần ấp 2, ấp 3 và ấp 7, xã Xuân Thới Thượng B29MR010D Từ 08h30 đến 09h30 Sửa chữa điện
24/05/2020 Một phần ấp Bắc Lân và ấp Tây Lân, xã Bà Điểm B29MR022D Từ 08h30 đến 09h30 Sửa chữa điện
25/05/2020 Mốt phần ấp Trung Lân, xã Bà Điểm B29LR047D Từ 08h30 đến 09h30 Sửa chữa điện
Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm B29CR261D Từ 09h00 đến 10h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm. B29MR068D Từ 10h30 đến 11h30 Sửa chữa điện
Một phần ấp Đông Lân và ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm N19BR568D Từ 13h00 đến 14h00 Sửa chữa điện
26/05/2020 Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm B29LR006D Từ 08h30 đến 09h30 Sửa chữa điện
Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn B29CR002D Từ 09h00 đến 10h00 Sửa chữa điện
Một phần ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì H29HR049D Từ 10h30 đến 11h30 Sửa chữa điện
Một phần ấp 6, xã Xuân Thới Sơn và một phần ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì H29GR073D Từ 13h00 đến 14h00 Sửa chữa điện

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

Từ khóa:
id news:202475