Vàng Mua Bán
SJC HN 49,950 50,370
SJC HCM 49,950 50,350
DOJI AVPL / HN 50,030 50,230
DOJI AVPL / HCM 50,050 50,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,490.19 25,747.67
GBP 28,387.01 28,673.75
JPY 208.50 210.61

Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 10/6 đến 12/6

VY PHẠM (t/h) 14:10 | 06/06/2019

Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 10/6 đến 12/6.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) từ ngày 10/6 đến 12/6 như sau:

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Ngày

Điện Lực

Mã trạm BA

Tên trạm BA

Giờ BĐ

Giờ KT

10/06/19

ĐL Hải Châu

AC53AAIR

TĐC Tuyên Sơn A

7:30

15:30

ĐL Cẩm Lệ

VC53VVWM

KDC Hoà Thọ T1

7:00

11:00

11/06/19

ĐL Cẩm Lệ

VC53VVDL

Cẩm Lệ 1

7:00

11:00

12/06/19

ĐL Cẩm Lệ

VC53VVGO

Hoà cầm 2

7:00

9:30

Từ khóa:
id news:176522