Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 12/7/2019

Thứ năm, 11/07/2019 | 14:50 GMT+7

MỘC MIÊN (t/h)

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 12/7/2019 tại các rạp: CGV, Galaxy, Lotte...

Rạp CGV MIPEC Tower

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký     

10:35

 

Ký Sinh Trùng     

13:40, 16:0, 18:55, 20:50

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

9:30

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:40, 10:30, 11:25, 12:0, 12:25, 13:10, 14:5, 14:40, 15:5, 15:50, 16:45, 17:20, 17:45, 18:30, 19:25, 20:0, 20:25, 21:10, 21:35, 22:5, 22:40, 23:5

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

9:55, 13:20, 23:30

 

Rạp CGV Vincom Center Bà Triệu

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký     

15:15

 

Ký Sinh Trùng     

11:20, 14:0, 15:45, 20:40, 23:20

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

9:40, 13:40

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:20, 10:10, 12:0, 12:50, 14:40, 15:30, 17:20, 18:10, 20:0, 20:50, 22:50, 23:30

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

8:50, 10:55, 13:0, 15:5, 17:15, 19:20

 

CGV Artemis

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký     

13:40

 

Ký Sinh Trùng     

12:30

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

9:30, 16:0

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:30, 10:20, 11:25, 12:10, 13:0, 14:5, 14:50, 15:40, 16:45, 17:35, 18:20, 19:25, 20:20, 22:5, 23:0

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

11:40

 

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Đẳng Cấp Thú Cưng 2     

9:25, 10:55, 14:0, 15:30, 17:0, 20:5, 21:35

 

Ký Sinh Trùng     

9:25, 13:10, 17:15, 22:50

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

11:20, 15:25, 21:5

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:35, 22:45, 23:0

 

Tay Đua Huyền Thoại     

19:30

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:5

 

Rạp CGV Hồ Gươm Plaza

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Đẳng Cấp Thú Cưng 2     

8:40, 10:40, 14:40, 18:40, 20:40

 

Ký Sinh Trùng     

13:55

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

19:30

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

10:0

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:15, 9:55, 11:5, 11:50, 12:30, 13:40, 14:25, 15:5, 16:15, 17:0, 17:40, 18:50, 19:35, 20:15, 21:35, 22:10, 22:50

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

11:30, 15:15

 

Rạp CGV Aeon Long Biên

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Đẳng Cấp Thú Cưng 2     

10:50

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

18:5

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

13:25

 

Người Nhện Xa Nhà     

10:0, 10:45, 12:45, 15:30, 18:15

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

20:20, 23:25

 

CGV Rice City

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Đẳng Cấp Thú Cưng 2     

14:35, 20:25

 

Ký Sinh Trùng     

9:40, 16:35

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

10:5, 16:25, 18:35

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

22:30

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:30, 10:15, 12:10, 12:55, 14:45, 15:35, 17:20, 18:15, 19:15, 20:0, 20:55, 21:55, 22:40

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

10:0, 16:15, 20:45

 

Galaxy MIPEC Long Biên

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Đẳng Cấp Thú Cưng 2     

9:15, 14:0

 

Ký Sinh Trùng     

12:30, 16:45, 21:0

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

9:45, 16:0, 19:15

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

10:15, 14:15, 18:15

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:30, 10:30, 11:15, 12:0, 13:0, 13:45, 14:30, 15:30, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:30, 20:0, 20:30, 21:15, 22:0

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

9:0, 13:15, 17:15, 21:30

 

Rạp Lotte Cinema Landmark

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

9:20, 18:20

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

14:0, 21:0

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:10, 9:50, 11:0, 11:50, 12:30, 13:40, 14:30, 15:10, 15:40, 16:15, 17:10, 18:50, 19:50, 20:20, 21:30

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

9:0, 13:40, 18:20

 

Rạp Lotte Cinema Hà Đông

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

9:40, 18:30

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

9:0, 11:10, 15:10, 19:40

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

 

Rạp CGV IPH Hà Nội

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

9:15, 11:50, 14:25, 15:45, 17:0, 19:35, 22:10

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

14:5, 17:45

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

9:15, 11:25, 13:35, 18:20, 20:30

 

Người Nhện Xa Nhà     

8:55, 9:40, 11:30, 12:15, 13:20, 14:5, 14:50, 15:55, 16:40, 17:25, 18:30, 19:15, 20:0, 20:10, 21:5, 21:50, 22:35, 22:45

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

9:20, 11:20

 

Rạp CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

17:10, 19:50

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

9:15, 16:40

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

11:25, 12:25, 16:40, 23:10

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:5, 9:40, 11:50, 12:25, 13:50, 14:40, 15:10, 16:10, 17:25, 17:55, 19:0, 20:40, 21:45, 23:25

 

Tay Đua Huyền Thoại     

23:20

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

11:30, 21:0

 

CGV Tràng Tiền Plaza

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

10:55, 13:35, 16:15, 21:0

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

15:30

 

Người Nhện Xa Nhà     

10:30, 11:45, 12:30, 14:25, 15:10, 17:5, 17:50, 19:45, 20:30, 22:25, 23:10

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

10:40, 14:50, 16:55, 20:0, 23:40

 

Lotte Thăng Long

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

13:50

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

9:0

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:0, 9:45, 11:15, 12:30, 13:40, 15:15, 16:30, 18:0, 18:30, 20:45, 21:15

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

11:40, 15:15, 16:20, 19:30, 21:10

 

BHD Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

8:55, 10:50, 13:30, 16:15, 20:40

 

Câu Chuyện Đồ Chơi 4     

18:45

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

11:50, 23:40

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:30, 10:10, 11:55, 12:30, 13:50, 14:20, 14:50, 16:40, 17:10, 19:0, 19:30, 20:20, 21:20, 21:50, 22:40, 23:15

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

11:50, 17:55, 23:0

 

Beta Cineplex Thanh Xuân

Tên phim

Giờ chiếu

Thể loại

Ký Sinh Trùng     

8:45, 12:45, 16:45, 22:30

 

Annabelle: Ác Quỷ Trở Về     

8:30, 10:0, 12:0, 16:0, 18:45

 

Người Nhện Xa Nhà     

9:0, 9:45, 10:30, 11:30, 12:15, 13:0, 14:0, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30, 21:30, 22:15, 23:0

 

Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu     

11:15, 15:15, 20:45

 Từ khóa: