Vàng Mua Bán
SJC HN 49,700 50,170
SJC HCM 49,700 50,150
DOJI AVPL / HN 49,800 50,050
DOJI AVPL / HCM 49,800 50,050
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,599.00 25,857.58
GBP 28,284.36 28,570.06
JPY 208.84 210.95
Chứng khoán
VNIndex 863.42 2.26 0.26%
HNX 113.71 0.64 0.56%
UPCOM 56.48 0.22 0.39%

Kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương ở TP.HCM cao nhất 90 triệu đồng/căn

NGUYỄN DUY 13:29 | 20/12/2018

Riêng Nhà Bè, Cần Giờ và những địa bàn có nền đất yếu, kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là 90 triệu đồng/căn và nhà tình thương là 70 triệu đồng/căn.

UBND TP.HCM vừa nâng mức sàn kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa lên 80 triệu đồng/căn và nhà tình thương lên 60 triệu đồng/căn. 

UBND TP.HCM nâng mức sàn kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
UBND TP.HCM nâng mức sàn kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Riêng tại huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và những địa bàn có nền đất yếu, cao độ hiện trạng nền xây dựng thấp, mức sàn kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là 90 triệu đồng/căn và nhà tình thương là 70 triệu đồng/căn.

Việc UBND TP.HCM nâng mức sàn kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương là theo chỉ đạo của Thành uỷ TP.HCM.

Từ khóa:
id news:166836