Kiểm tra nhà, đất có tranh chấp, quy hoạch treo bằng cách nào?

Thứ ba, 04/12/2018 | 04:21 GMT+7

THÙY TRANG

Bằng cách nào để biết nhà, đất đang bị tranh chấp hoặc có nằm trong quy hoạch hay không. Đây là thắc mắc của không ít người khi mua nhà, đất.

Theo quy định của pháp luật, để tra cứu thông tin quy hoạch của mảnh đất. Khách hàng có thể căn cứ vào điểm c Khoản 2 Điều 48, Luật Đất đai năm 2013.

“Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.”.

Nhiều quận huyện tại TP.HCM cho phép kiểm tra quy hoạch bằng bản đồ trực tuyến khá đơn giản.
Nhiều quận huyện tại TP.HCM cho phép kiểm tra quy hoạch bằng bản đồ trực tuyến khá đơn giản.

Như vậy, người dân khi có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi mảnh đất tọa lạc, hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân.

Hiện nay, trên website của Ủy ban nhân dân nhiều quận huyện của TP.HCM đều công khai quy hoạch chi tiết từng khu vực. Người dân có thể vào mục tra cứu quy hoạch trực tuyến, nhập số tờ bản đồ, số thửa khu nhà, đất đinh mua sẽ nhanh chóng có kết quả. Thường các quận, huyện sử dụng các màu sắc khác nhau để mô tả khu vực quy hoạch, chẳng hạn màu đỏ là quy hoạch công trình công cộng như đường giao thông…

Nhiều khu nhà, đất dù nằm trong quy hoạch vẫn được mua bán, cho tặng...

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Có giấy chứng nhận, trừ trương hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này. Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp đất đang có tranh chấp hoặc quyền sử dụng đất bị kê biên để đảm bảo thi hành án mà người sử dụng đất vẫn thực hiện chuyển nhượng đất cho người khác, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Ở một khía cạnh khác, nếu mảnh đất thuộc diện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì vẫn có thể mua bán, chuyển đổi bình thường. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý một số thông tin sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu mảnh đất bạn đang muốn mua thuộc diện quy hoạch sử dụng đất đã được công bố công khai mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì trong trường hợp này, người sử dụng đất vẫn có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng mảnh đất đó cho bạn, theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Theo đó, bạn và người bán vẫn có quyền thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy nhiên khi đã trở thành người sử dụng đất, bạn không được tự ý xây dựng mới nhà ở, cải tạo sửa chữa mà phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Từ khóa: