Vàng Mua Bán
SJC HN 49,500 49,900
SJC HCM 49,500 49,880
DOJI AVPL / HN 49,570 49,770
DOJI AVPL / HCM 49,580 49,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,413.31 25,670.01
GBP 28,190.27 28,475.02
JPY 208.65 210.76
Chứng khoán
VNIndex 847.61 0.0 0.0%
HNX 111.55 0.0 0.0%
UPCOM 56.26 0.37 0.66%

Khi làm sổ đỏ nên nộp bản gốc hay bản sao giấy tờ?

DƯƠNG THỤY(t/h) 11:24 | 08/11/2019

Khi cấp sổ đỏ, người sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Vậy, phải nộp bản gốc hay bản sao giấy tờ khi làm sổ đỏ?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gọi tắt là sổ đỏ.

Hồ sơ làm sổ đỏ lần đầu

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu gồm:

1. Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo mẫu số 04a/ĐK;

2. Khi đăng ký quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

3. Khi đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

+ Đăng ký quyền sở hữu nhà ở.

+ Đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng khác.

+ Đăng ký quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

+ Đăng ký quyền sở hữu cây lâu năm.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Hiện nay, sổ đỏ ghi nhận cả thông tin về thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu chỉ có quyền sử dụng đất thì không cần chuẩn bị giấy tờ về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khi làm sổ đỏ nên nộp bản gốc hay bản sao giấy tờ?

Khi làm sổ đỏ phải nộp bản gốc hay bản sao giấy tờ?

Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT), người nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

1. Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

2. Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.

3. Nộp bản chính giấy tờ.

Kết luận:

- Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ thì người sử dụng đất phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

- Được lựa chọn một trong các hình thức nộp giấy tờ như: Nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực; nộp bản sao (bản photo không có công chứng, chứng thực) và xuất trình bản chính để đối chiếu; nộp bản chính.

Lưu ý: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. Do đó, người sử dụng đất cần giữ phiếu tiếp nhận hồ sơ để xuất trình khi nhận kết quả, bên cạnh đó là cách dự phòng trường hợp hồ sơ bị mất hoặc thất lạc, nhất là khi nộp bản chính.

(Nguồn: LuatVietNam)

Từ khóa:
id news:188462