Giá thực phẩm ngày 14/3: Bắp cải Đà Lạt và bí xanh tăng giá nhẹ

Thứ năm, 14/03/2019 | 11:45 GMT+7

VY PHẠM (t/h)

Thực phẩm hôm nay ghi nhận, bắp cải Đà Lạt, bí xanh tăng giá nhẹ.

Theo đó, bắp cả Đà Lạt và bí xanh cùng tăng nhẹ 200 đồng lên 16.2000 đồng/kg.

Giá cụ thể như sau:

Giá thực phẩm ngày 14/3: Bắp cải Đà Lạt và bí xanh tăng giá nhẹ
Từ khóa: