Vàng Mua Bán
SJC HN 48,520 48,920
SJC HCM 48,520 48,900
DOJI AVPL / HN 48,550 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,550 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 864.47 0.0 0.0%
HNX 109.81 0.0 0.0%
UPCOM 55.03 0.02 0.03%

Gần 2.000 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong tháng 1

NGUYỄN DUY 17:01 | 30/01/2018

Cụ thể, có 1.400 doanh nghiệp xây dựng, tăng 21% và 461 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98.300 tỉ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả 218.000 tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1/2018 là 316.000 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, còn có 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 15.000 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 85.000 người, bằng 82% cùng kỳ năm 2017. 

Số doanh nghiệp bất động sản, xây dựng thành lập mới tăng mạnh.
Số doanh nghiệp bất động sản, xây dựng thành lập mới tăng mạnh.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, trong tháng 1 năm nay có 3.800 doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. 1.400 doanh nghiệp xây dựng, tăng 21%. 1.300 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 6%.

643 doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 42%. 608 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống, tăng 34%. 461 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tăng 47%. 283 doanh nghiệp giáo dục và đào tạo, tăng 48%... 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 năm nay tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ có 4.600 doanh nghiệp, tăng 18%. Đồng bằng sông Hồng 3.100 doanh nghiệp, tăng 18%.

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1.500 doanh nghiệp, tăng 30%. Đồng bằng sông Cửu Long 860 doanh nghiệp, tăng 17%. Trung du và miền núi phía Bắc 497 doanh nghiệp, tăng 38%. Tây Nguyên 288 doanh nghiệp, tăng 15%. 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng 1 này là 13.300 doanh nghiệp, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, gồm 8.622 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26% và 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 27%. 

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 3.857 công ty TNHH MTV (chiếm 44%), 2.622 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 30%), 1.387 công ty cổ phần (chiếm 16%), 754 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8%) và 2 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2018 là 1.554 doanh nghiệp, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 1.425 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 91%.

Từ khóa:
id news:156517