Dự án mới đang trong quá trình triển khai, lãi ròng của ThuDuc House giảm 82%

Thứ bảy, 03/11/2018 | 13:36 GMT+7

NGUYỄN DUY

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ vừa mới đạt gần 54% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức-ThuDuc House (TDH), kết quả kinh doanh quý này sụt giảm mạnh do đã tiêu thụ hết các sản phẩm, các dự án còn lại đang trong quá trình triển khai chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

Cụ thể, doanh thu thuần TDH giảm hơn 10%, đạt 653 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 625 tỷ đồng, chiếm 96% doanh thu. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 60%, thu được 27,5 tỷ đồng.

Các dự án của TDH đang trong quá trình triển khai, chưa ghi nhận doanh thu.
Các dự án của TDH đang trong quá trình triển khai, chưa ghi nhận doanh thu.

Ở mảng tài chính, doanh thu tăng trưởng 13% khi đạt 28,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng 55% và cao gần gấp 3 lần cùng kỳ, ghi nhận 19 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11% về 26,3 tỷ đồng. 

Trong quý III, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh, các sản phẩm của TDH đã tiêu thụ hết, còn các dự án mới đang trong quá trình triển khai chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Do đó, lợi nhuận quý III sụt giảm mạnh. Trong đó lãi ròng giảm 82%, thu được 7 tỷ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu tăng trưởng 23% với 1.828 tỷ đồng nhưng lãi ròng lại giảm 36% khi đạt xấp xỉ 83 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thông qua thì TDH đã thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ vừa mới đạt gần 54% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. 

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của TDH ghi nhận 4.263 tỷ đồng, tăng 48% so với con số ở đầu kỳ. Hàng tồn kho ghi nhận 643 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 60%.

Từ khóa: