Vàng Mua Bán
SJC HN 50,400 50,820
SJC HCM 50,400 50,800
DOJI AVPL / HN 50,250 50,650
DOJI AVPL / HCM 50,350 50,750
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,671.33 25,930.64
GBP 28,571.43 28,860.03
JPY 209.03 211.14
Chứng khoán
VNIndex 876.46 11.96 1.36%
HNX 116.16 1.8 1.55%
UPCOM 56.78 0.42 0.74%

Để cứu thị giá cổ phiếu, Coteccons chi gần 700 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

NGUYỄN DUY 08:52 | 27/11/2018

Khoảng giá mua vào từ 140.000-180.000 đồng/cổ phiếu. Với khoảng giá này, giá trị giao dịch ước tính từ 532 tỷ đồng đến 684 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) vừa duyệt phương án mua cổ phiếu trên thị trường làm cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu, gia tăng giá trị cho cổ đông. Theo đó, Coteccons sẽ mua 3,8 triệu cổ phiếu CTD làm cổ phiếu quỹ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ. Ngày mua kể từ khi nhận được thông báo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Khoảng giá mua vào từ 140.000-180.000 đồng/cổ phiếu. Với khoảng giá này, giá trị giao dịch ước tính từ 532 tỷ đồng đến 684 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Coteccons phải mua lại cổ phiếu quỹ vì thị giá CTD rớt mạnh.
Coteccons phải mua lại cổ phiếu quỹ vì thị giá CTD rớt mạnh.

Tại 30/9, Coteccons có gần 3.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, hơn 3.000 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 1.285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Còn trong quý III năm 2018, Coteccons có doanh thu thuần tăng 6% lên mức 8.124 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp nhích lên mức 575 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp biên 7%. 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Sau khi trừ các loại chi phí, CTD báo lãi ròng 473 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ. EPS tương ứng 5.746 đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CTD tăng 14% lên mức 20.737 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng lên 1.192 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt mức 14.469 đồng. 

Như vậy, sau 9 tháng, CTD đã thực hiện được 74% kế hoạch về doanh thu và 79% về lợi nhuận sau thuế cả năm. Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của CTD ở mức 15.204 tỷ đồng. Đáng chú ý, CTD không hề có vay nợ tài chính. 

Ngược lại, khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn hơn 960 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó tiền mặt tại quỹ chỉ hơn 5 tỷ đồng còn lại là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 320 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng 634 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTD còn khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm lên đến 3.817 tỷ đồng và 200 tỷ đồng trái phiếu. Tổng các khoản tiền gửi ngân hàng của Coteccons lên đến 4.770 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản CTD đạt hơn 15.100 tỷ đồng, giảm 773 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả đạt 7.022 tỷ đồng, giảm 1.584 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 8.081 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:165772