Đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu quỹ, Petrolimex không bán được cổ phiếu nào

Thứ tư, 13/02/2019 | 09:35 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Với việc bán không thành công, số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của PLX vẫn là hơn 135 triệu đơn vị.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam-Petrolimex (PLX) vừa thông báo, không bán được cổ phiếu nào trong tổng số 12 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán trước đó. 

Thời gian giao dịch từ 7/1 đến 1/2. Petrolimex lý giải là do điều kiện thị trường không phù hợp. Như vậy, với việc bán không thành công, số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của PLX vẫn là hơn 135 triệu đơn vị.

Xang
Petrolimex không bán được cổ phiếu quỹ nào.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần tăng 19% đạt 49.089 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 16%, lên 3.299 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 828 tỷ đồng.

Lũy kế 2018, Petrolimex báo doanh thu thuần tăng 25%, đạt 191.933 tỷ đồng, tương đương 85% kế hoạch năm. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2018 là 64,9 USD/thùng, cao hơn 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 5.093 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ. Hoạt động xăng dầu đóng góp 2.693 tỷ đồng. Sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2018 là 9.927.375 M3/tấn, tăng 2% so với 2017.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu mang về lãi trước thuế 2.400 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 739 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh gas đạt 206 tỷ đồng. Vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ thu về 307 tỷ đồng và nhiên liệu hàng không đạt 423 tỷ đồng.

Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 123 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh kho đạt 251 tỷ đồng. Lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ đạt 351 tỷ đồng. Lãi ròng năm 2018 đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017.

Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Petrolimex ở mức 56.376 tỷ đồng, với 61% tài sản ngắn hạn. Công ty có 14.934 tỷ đồng tiền và tiền gửi cùng hàng tồn kho 10.296 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 4.547 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần gần 2.247 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:169832