Công ty Hoàng Thịnh Đạt nợ tỉnh Quảng Ngãi 123 tỷ đồng tiền sử dụng đất Khu công nghiệp Dung Quất

Thứ năm, 06/12/2018 | 08:06 GMT+7

NGUYỄN DUY

Sau ngày 31/3/2019, Công ty Hoàng Thịnh Đạt không trả 123 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi thì khu đất rộng hơn 100ha sẽ bị đem ra đấu giá quyền thuê đất.

Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký văn bản số 7317/UBND-CNXD về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Theo đó, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương ký hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho toàn bộ khu bổ sung giai đoạn 1A của dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 5/12 và cam kết chịu trách nhiệm việc ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

QN
Sau 2 năm khởi công, dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất chỉ mới hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 100ha từ ngân sách tạm ứng của tỉnh Quảng Ngãi.

Chậm nhất đến ngày 10/12, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí bồi thường phần diện tích 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 30ha này trước ngày 31/3/2019.

Khu đô thị công nghiệp Dung Quất đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm b khoản 1 Công văn số 6627/UBND-CNXD ngày 29/10.

Ông Căng cũng yêu cầu, chậm nhất đến ngày 31/3/2019, Công ty Hoàng Thịnh Đạt phải trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nhận được tiền, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi làm thủ tục bàn giao 100,4ha mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Sau ngày 31/3/2019, Công ty Hoàng Thịnh Đạt không trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh thì giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần diện tích này theo quy định.

Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất có tổng mức đầu tư là 2.025 tỷ đồng. Dự án đã được động thổ vào năm 2016. Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích 319ha, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, giai đoạn 1A có diện tích khoảng 166ha, giai đoạn 1B có diện tích khoảng 153ha.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng công nghiệp, để thu hút các đầu tư trong các lĩnh vực lắp ráp thiệt bị điện, điện tử và viễn thông, sản xuất, lắp ráp ôtô và linh kiện máy bay. Tuy nhiên, sau hai năm động thổ, chỉ hơn 100 ha hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng từ ngân sách tạm ứng của tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khóa: