Vàng Mua Bán
SJC HN 55,700 56,170
SJC HCM 55,700 56,150
DOJI AVPL / HN 55,750 56,250
DOJI AVPL / HCM 55,750 56,150
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,627.30 26,896.26
GBP 29,270.82 29,566.48
JPY 214.34 216.51
Chứng khoán
VNIndex 906.19 -1.75 -0.19%
HNX 132.19 1.61 1.22%
UPCOM 60.74 0.15 0.25%

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

PV (T/H) 10:12 | 09/06/2020

Cổ phiếu không chỉ có một loại mà có nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu thường, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi…

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi (tiếng Anh: Preferred stock) là một loại chứng khoán có khá nhiều đặc điểm vừa giống với cổ phiếu thường vừa giống trái phiếu. Chẳng hạn như người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng được xem là một cổ đông của công ty nhưng chỉ được trả một phần cổ tức nhất định.

Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi mang một ý nghĩa rất quan trọng trong vấn dề chia cổ tức. Thông thường thì cổ tức của dạng cổ phiếu này được ấn định theo một tỷ lệ cố định có trên mệnh giá.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Ưu điểm lớn nhất của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi chính là bạn luôn được nhận cổ tức đầu tiên và thậm chí khi công ty phá sản thì bạn cũng được ưu tiên trả trước phần tài sản còn lại.

Cổ phiếu ưu đãi cũng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu thường trong khi cổ phiếu thường thì không thể đổi thành cổ phiếu ưu đãi được. Cổ đông có cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi.

Các loại cổ phiếu ưu đãi

Hiểu được định nghĩa cổ phiếu ưu đãi là gì thôi là chưa đủ, các phân loại của cổ phiếu này cũng rất quan trọng. 

Một công ty có thể phát hành nhiều loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau. Sau đây là một số loại cổ phiếu ưu đãi thường được các công ty cổ phần ở nhiều nước sử dụng.

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là loại cổ phiếu ưu đãi có tính chất đảm bảo thanh toán cổ thức, nếu trong một năm hay một số năm nào đó do tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn công ty không thanh toán được hoặc chỉ thanh toán được một phần thì số cổ tức chưa thanh toán đó được tích lũy hay cộng dồn và công ty phải trả số cổ tức này trước khi công bố trả cổ tức cho cổ đông thường.

Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy là loại cổ phiếu mà khi công ty gặp khó khăn không trả được cổ tức trong năm thì cổ đông ưu đãi cũng mất quyền nhận số cổ tức trong năm đó.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi tham dự: Là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chúng, ngoài việc hưởng cổ tức ưu đãi theo qui định còn được hưởng thêm phần lợi tức phụ trội theo qui định khi công ty kinh doanh có lợi nhuận cao.

Cổ phiếu ưu đãi không tham dự: Là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chúng chỉ được hưởng cổ tức ưu đãi cố định, ngoài ra không được hưởng thêm bất cứ phần lợi nhuận nào.

Một công ty có thể phát hành loại cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại hay nói cách khác là loại cổ phiếu mà công ty có quyền thu hồi lại. Đây là loại cổ phiếu ưu đãi mà công ty có quyền yêu cầu mua lại bất cứ lúc nào, khi công ty có khả năng về tài chính.

Giá mua lại được xác định từ thời điểm phát hành và giá này thường tính bằng mệnh giá cổ phiếu ưu đãi cộng thêm một số tiền nhất định có tính chất đền bù cho các nhà đầu tư khi công ty mua lại loại cổ phiếu ưu đãi này.

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi là loại cổ phiếu ưu đãi cho phép người mua có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi này sang các loại chứng khoán khác và thường là cổ phiếu của chính công ty đó.

Ngay vào thời điểm phát hành loại cổ phiếu ưu đãi này, công ty đã xác định hệ số chuyển đổi cho phép mỗi cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành bao nhiêu cổ phiếu thường. Loại cổ phiếu ưu đãi này có tính hấp dẫn cao, lôi cuốn nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư.

(Nguồn: Taichinh.onine/Giáo trình Thị trường Chứng khoán)

Từ khóa:
id news:204171