Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ phiếu quỹ là gì?

Dân sinh

04/05/2020 13:26

Cổ phiếu quỹ là gì là một câu hỏi thường gặp đối với những người vừa mới tham gia vào thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua ngược lại từ thị trường chứng khoán. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là công ty mua lại chính những cổ phiếu mà mình từng phát hành trước đó. Điều này có thể là do một số nguyên nhân như:

– Cổ phiếu của công ty đang bị đuối giá trên thị trường nên họ muốn mua lại cổ phiếu để giá chứng khoán không bị tiếp tục sụt giảm trên thị trường. Việc mua lại cổ phiếu quỹ cũng giúp phòng tránh khả năng thao túng công ty từ bên ngoài.

– Công ty muốn dùng lượng cổ phiếu mua lại này làm cổ phiếu dự trữ để thưởng cho nhân viên cấp cao.

– Công ty muốn điều chỉnh lại cơ cấu tài chính nên cần mua lại cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Một khi công ty phát hành và niêm yết muốn mua lại cổ phiếu quỹ phải xin phép Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán và nêu rõ: nguồn vốn thực hiện mua lại, khối lượng mua lại, thời gian thực hiện mua lại, công ty chứng khoán được ủy thác thực hiện lệnh.

Thông thường, để hạn chế sự tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường, Sở giao dịch chứng khoán quy định khối lượng cổ phiếu quỹ mà công ty niêm yết được mua lại qua các phiên giao dịch, và sau khi mua lại công ty niêm yết phải nắm giữ trong vòng 06 tháng không được phép bán ra.

Đặc điểm của cổ phiếu quỹ

Không giống cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu quĩ có những hạn chế riêng sau đây:

  • Không được trả lợi tức
  • Không có quyền biểu quyết
  • Tổng số cổ phiếu quỹ không được vượt qua tỷ lệ vốn hóa mà luật quy định

Sau khi đã thực hiện việc mua lại thì công ty có thể rút sổ cổ phiếu đi hoặc giữ lại để bán ra thị trường lần nữa khi cần vốn.

Lưu ý về cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ trên thực tế chính là một loại cổ phiếu đã bị công ty thoái vốn nhưng vẫn còn được giữ lại cho mục đích huy động vốn cần thiết sau này. Cổ phiếu quỹ có thể được xếp chung với các cổ phiếu được phép phát hành khác nhưng chưa phát hành. Tuy nhiên, cổ phiếu quỹ cũng có thể bị loại bỏ để giảm vốn vĩnh viễn nếu có quyết định từ đại hội đồng cổ đông.

Việc mua lại cổ phiếu quỹ của công ty phát hành cũng làm gỉam một khoản tiền mặt bằng với số vốn đã bỏ ra và dẫn tới vốn của chủ sở hữu cũng bị giảm một khoản tiền tương ứng. Do đó, để các nhà đầu tư hiểu đúng về khản giảm này thì công ty cần ghi nhận trên bảng cân đối kế toán cổ phiếu quỹ là một khoản âm ngay dưới mục vốn chủ sở hữu.

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement