Chứng khoán VNDirect bị phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ

Thứ bảy, 10/11/2018 | 17:07 GMT+7

NGUYỄN DUY

Công ty Chứng khoán VNDirect đã bố trí một một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm chuyên viên quản lý tài khoản cho các khách hàng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND). 

Cụ thể, VND bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

VND bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán .
VND bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán .

Nguyên nhân là VND đã có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo đó, công ty đã bố trí một một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm chuyên viên quản lý tài khoản cho các khách hàng.

Trong quý III năm 2018, doanh thu Công ty Chứng khoán VNDirect đạt 342 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất là hoạt động môi giới với 115,8 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 105,6 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 1.197 tỷ và 330 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2017, VNDirect đạt 881 tỷ đồng doanh thu và 339,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với mục tiêu lãi sau thuế 680 tỷ đồng của cả năm, VNDirect mới thực hiện 48,5%.

Tổng nguồn vốn của VNDirect thời điểm cuối quý III tăng 34% so với thời điểm đầu năm lên 10.816 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tăng 576 tỷ lên gần 3.092 tỷ đồng, chủ yếu đến từ đợt chào bán thành công hơn 50 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Về nợ phải trả, trong quý III tăng 39% so với đầu năm lên 7.724 tỷ đồng, chủ yếu do phát hành 700 tỷ trái phiếu ngắn hạn, 253 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và vay ngắn hạn thêm 1.622 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn chiếm 92% nợ phải trả và 66% tổng tài sản của công ty. 

Hai khoản mục lớn nhất trong tổng tài sản của VNDirect là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đạt 4.972 tỷ đồng và các khoản cho vay, đạt 3.384 tỷ đồng.

Từ khóa: