--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Cảnh báo 'tím' khắp nơi, Hà Nội ô nhiễm không khí kéo dài

MỸ HÀ | 24/01/2021, 09:01

Đợt ô nhiễm không khí ở Hà Nội khả năng kéo dài do khu vực tiếp tục ấm lên trong những ngày tới. Hiện tượng nghịch nhiệt khiến các chất ô nhiễm bị nén xuống, không thể khuếch tán.

<p>S&aacute;ng 24/1, H&agrave; Nội tiếp tục ch&igrave;m trong bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; đặc qu&aacute;nh của sương m&ugrave; v&agrave; bụi bẩn. Đ&acirc;y l&agrave; ng&agrave;y thứ 4 li&ecirc;n tiếp của đợt &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; n&agrave;y. D&ugrave; thời tiết đ&atilde; hửng nắng, nhưng c&aacute;c chất &ocirc; nhiễm vẫn kh&ocirc;ng thể khuếch t&aacute;n khiến chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; tại thủ đ&ocirc; tiếp tục suy giảm.</p> <p>L&uacute;c 7h,<em> Airvisual</em> thể hiện chỉ số AQI trung b&igrave;nh tại H&agrave; Nội l&agrave; 216 đơn vị, ngưỡng cực kỳ c&oacute; hại cho sức khỏe con người.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, kết quả quan trắc của <em>PamAir</em> cho thấy tất cả khu vực nội th&agrave;nh đang c&oacute; chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; b&aacute;o động. Chỉ số AQI dao động 200-300 đơn vị, ngưỡng rất xấu.</p> <p>Đ&aacute;ng lưu &yacute;, khu vực Đống Đa, Ho&agrave;n Kiếm v&agrave; Thanh Xu&acirc;n ghi nhận AQI tr&ecirc;n 300 đơn vị, ngưỡng nguy hại. Điểm quan trắc tại Ngọc Thụy (Long Bi&ecirc;n) tiếp tục được cảnh b&aacute;o mức độ &ocirc; nhiễm cao nhất với hơn 420 đơn vị.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ H&agrave; Nội, chỉ số AQI tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh trải dọc từ T&acirc;y Bắc Bộ, Đ&ocirc;ng Bắc Bộ xuống đến Bắc Trung Bộ đều ở ngưỡng c&oacute; hại. Nhiều nơi như Ninh B&igrave;nh, Thanh H&oacute;a, H&ograve;a B&igrave;nh,... c&oacute; AQI gần 400 đơn vị, mức độ &ocirc; nhiễm tương đương H&agrave; Nội.</p> <p>Quan s&aacute;t bản đồ &ocirc; nhiễm c&oacute; thể thấy c&agrave;ng tiến s&acirc;u về ph&iacute;a nam, mức độ &ocirc; nhiễm c&agrave;ng giảm. Tại TP.HCM, chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cải thiện hơn nhiều so với H&agrave; Nội khi AQI chỉ dao động 30-50 đơn vị, ngưỡng tốt.</p> <table class="picture gallery"> <tbody> <tr> <td><img alt="o nhiem khong khi o Ha Noi anh 1" src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_onkk_24.1.jpg" title="ô nhiễm không khí ở Hà Nội ảnh 1" /><img alt="o nhiem khong khi o Ha Noi anh 2" src="https://cc.1cdn.vn/2021/01/24/znews-photo-zadn-vn_onkk_24.1_tp.hcm.jpg" title="ô nhiễm không khí ở Hà Nội ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Nhiều nơi ở H&agrave; Nội c&oacute; chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; đạt ngưỡng nguy hại, trong khi TP.HCM ở ngưỡng tốt đến trung b&igrave;nh, s&aacute;ng 24/1. Ảnh: <em>PamAir.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>L&yacute; giải về t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; li&ecirc;n tục t&aacute;i diễn tại H&agrave; Nội, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c L&acirc;m, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết mật độ chất g&acirc;y &ocirc; nhiễm v&agrave; hiện tượng nghịch nhiệt c&oacute; mối li&ecirc;n hệ mật thiết với nhau.</p> <p>Th&ocirc;ng thường, trước v&agrave; sau khi khu vực đ&oacute;n kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh, trạng th&aacute;i sương m&ugrave; sẽ xuất hiện nhiều hơn do nhiệt độ ở lớp kh&iacute; quyển đ&atilde; tăng nhưng bề mặt c&ograve;n kh&aacute; lạnh g&acirc;y ra hiện tượng nghịch nhiệt. Điều n&agrave;y khiến c&aacute;c phần tử kh&iacute; kh&oacute; khuếch t&aacute;n l&ecirc;n cao, bụi bẩn chỉ tồn tại được ở lớp bề mặt g&acirc;y ra &ocirc; nhiễm.</p> <p>Khi kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh tr&agrave;n về x&oacute;a tan lớp nghịch nhiệt n&agrave;y, trời sẽ quang trở lại, bụi bẩn được khuếch t&aacute;n v&agrave; từ đ&oacute;, &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; sẽ giảm.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Tổng cục M&ocirc;i trường (Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường) cho biết thời gian n&agrave;y, c&aacute;c điều kiện kh&iacute; tượng bất lợi v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng k&egrave;m theo gi&oacute; m&ugrave;a Đ&ocirc;ng Bắc mang một lượng lớn bụi từ ph&iacute;a bắc đến Việt Nam, g&acirc;y ra những ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở miền Bắc.</p> <p>Cơ quan n&agrave;y đưa ra dự b&aacute;o thời gian tới, chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; tại c&aacute;c đ&ocirc; thị miền Bắc c&ograve;n ở mức xấu. Một số đợt &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; thể t&aacute;i diễn do kết hợp của c&aacute;c yếu tố như lặng gi&oacute;, nghịch nhiệt, đối lưu kh&iacute; quyển thấp l&agrave;m cho c&aacute;c chất &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t t&aacute;n l&ecirc;n cao hoặc đi xa.</p> <p>Tổng cục M&ocirc;i trường khuyến c&aacute;o người d&acirc;n n&ecirc;n chủ động bảo vệ sức khỏe của m&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n bằng c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i th&ocirc;ng tin về &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute;. Khi t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; diễn ra, người d&acirc;n n&ecirc;n hạn chế c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i trời v&agrave;o ban đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm, đ&oacute;ng c&aacute;c cửa sổ v&agrave; cửa ra v&agrave;o, sử dụng loại khẩu trang ngăn được bụi mịn.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table>
--Quảng cáo---
Bài liên quan
Gà ngậm hoa hồng đắt khách tại 'chợ nhà giàu' Hà Nội ngày Rằm tháng Giêng
Với sức mua lớn, 500 con gà ngậm hoa hồng đã được bán hết veo trong ngày Rằm tháng Giêng tại một cửa hàng trên khu "chợ nhà giàu" Hà Nội.
--Quảng cáo---

(0) Bình luận
Nổi bật
Xem nhiều nhất
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo 'tím' khắp nơi, Hà Nội ô nhiễm không khí kéo dài