BIDV có hơn 17.000 tỷ đồng nợ xấu, lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.644 tỷ đồng

Thứ bảy, 27/10/2018 | 13:15 GMT+7

NGUYỄN DUY

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của BIDV đạt hơn 7.254 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 78% kế hoạch. 

Ngân hàng BIDV (BID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 5.644 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,76%.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của BIDV trong 9 tháng đầu năm đạt gần 25.616 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19% (2.541 tỷ đồng) và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 55% (hơn 797 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng vọt gấp đôi cùng kỳ khi đạt gần 682 tỷ đồng, dù riêng trong quý III lỗ hơn 3 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 14 lần cùng kỳ (gần 221 tỷ đồng). 

BIDV đang có tổng cộng hơn 17.041 tỷ đồng nợ xấu.
BIDV đang có tổng cộng hơn 17.041 tỷ đồng nợ xấu.

Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75%. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng phân khúc bán lẻ và SME, dư nợ ngắn hạn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 91% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.866 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 9% chiếm gần 11.247 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của BIDV đạt hơn 7.254 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 78% kế hoạch. 

Tuy nhiên, chênh lệch thu chi đạt kết 21.620 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. BIDV tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ với tổng dự phòng trong 9 tháng là 14.365 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với dự phòng rủi ro tăng cao thì nợ xấu của BIDV cũng đáng chú ý khi tại thời điểm 30/9 ngân hàng có tổng cộng hơn 17.041 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm, tức tăng thêm gần 3.000 tỷ. Xét về tỷ con số tương đối thì tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng này chỉ chiếm 1,75% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.268.413 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước.

Từ khóa: