Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

BHXH đề xuất trả lương hưu mới ngay từ ngày 1/7

Chính sách - Hạ tầng

25/06/2024 11:42

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để đơn vị này có cơ sở chi trả lương hưu, trợ cấp mới ngay từ 1/7, tránh phản ứng của người hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng.

Đây là nội dung trong văn bản góp ý của BHXH Việt Nam về dự thảo Nghị định tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ 1/7 mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo.

Theo BHXH, hiện thông tin về chủ trương điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đã được thông tin rộng rãi tới người dân.

Để tránh phản ứng của người thụ hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng điều chỉnh như đã từng xảy ra khi thực hiện Nghị định 24/2023,BHXH Việt Nam đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn nội dung này.

Được biết, phía cơ quan soạn thảo đang tính toán rút gọn quy trình để nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7.

BHXH đề xuất trả lương hưu mới ngay từ ngày 1/7- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo định kỳ, ngày 25 hằng tháng, cơ quan BHXH hoàn thành danh sách người lĩnh lương hưu tháng sau. Lịch chi trả lương hưu hàng tháng sẽ bắt đầu từ ngày 2 kéo dài đến ngày 25. Tuy nhiên, trong tháng này đang phải lùi lại vài ngày để chờ văn bản chính thức.

Theo đề xuất của Chính phủ, từ ngày 1/7, lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ điều chỉnh tăng 15% căn cứ trên mức hưởng tháng 6. Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng, theo TPO.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, sau khi áp dụng quy định mới, dự kiến sẽ có khoảng 3,3 triệu người thụ hưởng lương hưu mới. Tổng kinh phí bố trí tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng nửa cuối năm 2024 là hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chi 3.760 tỷ đồng, Quỹ BHXH đảm bảo hơn 12.567 tỷ đồng.

Về đối tượng được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7 tới, các cơ quan đang đề xuất là nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, và trợ cấp hằng tháng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng tính đến thời điểm tháng 6/2024.

Đối tượng này về cơ bản kế thừa quy định của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo Nghị định số 42/2023, các đối tượng này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm, đến dưới 20 năm công tác thực tế, đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng, làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe, nay già yếu phải thôi việc.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ, bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

7. Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

9. Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

AN LY (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement