Bầu Đức kỳ vọng vườn chuối mang về hơn 3.500 tỷ đồng trong năm 2019

Thứ ba, 16/04/2019 | 10:59 GMT+7

M.N

HAGL Agrico dự kiến vườn chuối trong năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, mang lại doanh thu 3.501 tỷ đồng.

Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 4, Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG), năm 2018 công ty đạt mức doanh thu thuần 3.688 tỷ đồng, tăng 11,1 % so với năm 2017.

Trong đó 86,7% doanh thu đến từ bán trái cây, ớt và mủ cao su, 13,3% doanh thu còn lại từ bán hàng hóa, bán bò, tiêu, căn hộ và dịch vụ.

Đóng góp lớn nhất cho doanh thu đến từ ngành trái cây, với 2.352 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63,8 % trong cơ cấu tổng doanh thu.

Đứng thứ hai là doanh thu bán ớt, với 496 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13,5 % trong cơ cấu tổng doanh thu. Tiếp theo đứng thứ ba là doanh thu bán mủ cao su, với 345 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,4% trong cơ cấu tổng doanh thu. 

Còn lại 495 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng hóa, bán bò, tiêu, căn hộ và dịch vụ, đóng góp 13,3% trong cơ cấu tổng doanh thu.

Bầu Đức kỳ vọng vườn chuối mang về hơn 3.500 tỷ đồng trong năm 2019

Theo công ty, lỗ sau thuế năm 2018 là 656 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu do trong năm Công ty thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Theo tờ trình, mục tiêu doanh thu năm 2019 là là 4.775 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su. 

Cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của công ty, dự kiến mang lại 4.306 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,2% trong cơ cấu doanh thu. 

Trong đó, cây chuối dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, mang lại doanh thu 3.501 tỷ đồng, đóng góp 73,3% trong cơ cấu doanh thu.

Thanh Long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 12,0% trong cơ cấu doanh thu.

Mít: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 2.539 tấn, mang lại doanh thu khoảng 108 tỷ đồng, đóng góp 2,3% trong cơ cấu doanh thu. 

Bưởi: dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1,4% trong cơ cấu doanh thu.

Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp 1,2% trong cơ cấu doanh thu.

Cao su: dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,8% trong cơ cấu doanh thu.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 của công ty là 103 tỷ đồng.

Cuối tháng 3, Hoàng Anh Gia Lai và đối tác chiến lược là Thaco đã khởi công khu công nghiệp nông - lâm nghiệp rộng 451 ha tại khu kinh tế mở Chu Lai.

Một nhà máy chế biến trái cây các loại công suất 500.000 tấn một năm với mức đầu tư 2.400 tỷ đồng cũng được xây dựng tại đây để bao tiêu sản phẩm của Hoàng Anh Gia Lai và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Nhà máy sẽ sản xuất các loại trái cây sấy, trái cây cấp đông nhanh và cung cấp các nguyên liệu đầu vào là bột trái cây, nước trái cây cô đặc... cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm.

Từ khóa: