Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?

Thứ năm, 14/02/2019 | 11:02 GMT+7

NGỌC CHÂU

Mới đây, Bright Side đã hỏi độc giả khắp thế giới với 1 USD có thể mua được gì, và dưới đây là một số thông tin thú vị.
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Bạn sẽ mua những món ăn gì trên thế giới chỉ với 1 USD?
Từ khóa: