Thứ hai, 19/08/2019

5 trường hợp được cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Thứ ba, 06/11/2018 | 23:02 GMT+7

P.V (tổng hợp)

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có 5 trường hợp được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền.
5 trường hợp được cấp miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Từ khóa:
id news:165086