Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ hai, 18/01/2021

Từ khóa: YAMAHA GRANDE 2020

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 12/2020 vẫn giữ mức giảm của tháng trước tại các đại lý, phiên bản kỷ niệm 20 năm cao giá nhất với 49 triệu đồng.

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 11/2020 vẫn giữ mức giảm của tháng trước tại các đại lý, phiên bản kỷ niệm 20 năm cao giá nhất với 49 triệu đồng.

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 10/2020 tại các đại lý giảm so với tháng trước, các phiên bản dao động từ 40,5 - 49 triệu đồng.

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 9/2020 tại các đại lý giảm so với tháng trước, các phiên bản dao động từ 40,5 - 49 triệu đồng.

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 8/2020 tại các đại lý giảm so với tháng trước, các phiên bản dao động từ 40,5 - 49 triệu đồng.

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 7/2020 tại các đại lý đang ổn định, dao động từ 40,5 - 49 triệu đồng.

Yamaha Grande đứng đầu danh sách với mức tiêu tốn 1,69 lít xăng cho 100km, SH mode là đại diện mạnh nhất của Honda nhưng cũng chỉ đứng thứ 4.

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 6/2020 tại các đại lý đang thấp hơn giá đề xuất, dao động từ 40,5 - 49 triệu đồng.

Giá xe máy Yamaha Grande tháng 3/2020 tại các đại lý đang khá tốt, dao động từ 40,5 - 49 triệu, thấp hơn so với giá đề xuất của hãng.

Giá tay ga Grande tháng 2/2020 tại các đại lý đang khá tốt, dao động từ 40,5 - 49 triệu, thấp hơn so với giá đề xuất của hãng.