Vàng Mua Bán
SJC HN 48,450 48,820
SJC HCM 48,450 48,800
DOJI AVPL / HN 48,400 48,600
DOJI AVPL / HCM 48,400 48,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 25,705.79 25,965.44
GBP 28,564.75 28,853.28
JPY 205.96 208.04
Chứng khoán
VNIndex 885.06 1.16 0.13%
HNX 117.33 -0.09 -0.08%
UPCOM 56.33 0.0 -0.01%

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản tăng trưởng ổn định

VIÊN VIÊN 15:31 | 22/07/2019

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 25,5% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này.

Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 5 tháng đu năm nay, xuất khẩu mc, bch tuc Vit Nam sang Nht Bn đt 61,3 triu USD, tăng 11,3% so vi cùng kỳ. Riêng trong tháng 5/2019, xuất khẩu mặt hàng này sang Nht Bn đt 15,2 triu USD, tăng 16,5%. 

T trng mc và bch tuc ca Vit Nam xut sang Nht Bn gn tương đương. Trong cơ cu mc, bch tuc ca Vit Nam xuất khẩu sang Nht Bn, mc tươi/đông lnh (HS 03) chiếm t trng cao nht.

Theo thng kê, 4 tháng đu năm 2019, nhập khẩu mc, bch tuc ca Nht Bn đt 116,7 triu USD, tăng 17,2% so vi cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mt hàng mc nang, mc ng chế biến được nhập khẩu nhiu nht, chiếm 77% giá tr nhập khẩu.

Trong 4 tháng đu năm nay, Nht Bn tăng nhập khẩu sn phm mc chế biến vi trên 90 triu USD, tăng 21% so vi cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu bch tuc chế biến gim 6% đt trên 23 triu USD, chiếm gn 20% tng nhập khẩu nhuyn th chân đu vào th trường này. Sn phm mc đông lnh ch chiếm 2,8% tng nhập khẩu, mc dù Nht Bn có xu hướng gia tăng nhập khẩu sn phm này vi mc tăng 884%.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản tăng trưởng ổn định
Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản tăng trưởng ổn định

Đi vi mt hàng nhập khẩu ch lc ca Nht Bn là mc chế biến, Vit Nam nm trong top 4 ngun cung cp ln nht, đng sau Trung Quc, Peru và Thái Lan và đng trên Hàn Quc, Tây Ban Nha.

Trung Quc chiếm t trng chi phi ti phân khúc sn phm này vi 88% giá tr nhập khẩu ca Nht, Vit Nam ch chiếm chưa ti 2%. Bn tháng đu năm 2019, Nht Bn tăng mnh nhập khẩu mc chế biến t Trung Quc và Peru, Thái Lan trong khi gim nhập khẩu t Vit Nam, Hàn Quc và Tây Ban Nha.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Sn phm mc chế biến t Thái Lan và Tây Ban Nha xuất khẩu sang Nht Bn đang có giá trung bình 21-31 USD/kg, cao tri hơn hn so vi 3 ngun cung còn li (4,8-6,8USD/kg). Cùng vi Thái Lan, Tây Ban Nha, giá nhập khẩu trung bình ca Vit Nam cũng tăng t 4,8 USD trong tháng 1 năm nay lên 5,7 USD/kg trong tháng 4/2019, trong khi giá nhập khẩu t các ngun cung còn li đu gim.

Các sn phm mc, bch tuc chính ca Vit Nam xuất khẩu sang Nht Bn nhng tháng đu năm nay gm mc ng nguyên con đông lnh, mc ng ct si, ct miếng, ct khoanh, mc ng phile đông lnh, mc nang đông lnh, mc nang ct trái thông, mc nang ct răng lược đông lnh, mc nang chế biến, mc ng sushi, bch tuc tm bt…

Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực từ 14/01/2019. Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam sang Nhật Bản thời gian tới dự kiến thuận lợi nhờ ưu đãi thuế quan từ Hiệp định này.

Sản phẩm mực, bạch tuộc NK vào Nhật Bản, T1-T4/2019

(GT: triệu USD, Nguồn: ITC)

Mã HS

Sản phẩm

T1-T4/2018

T1-T4/2019

Tăng, giảm (%)

Tỷ trọng

Tổng mực, bạch tuộc

99.572

116.718

17,2

100

160554

Mực nang, mực ống chế biến

74.475

90.197

21,1

77,2

160555

Bạch tuộc chế biến

24.757

23.175

-6,4

19,8

030749

Mực nang, mực ống đông lạnh

340

3.346

884,1

2,8

 

Các nguồn cung chính mực chế biến cho thị trường Nhật Bản

(GT: triệu USD, Nguồn: ITC)

Nguồn cung

T1-T4/2018

T1-T4/2019

Tăng, giảm (%)

TG

74.475

90.197

21,1

Trung Quốc

66.443

79.076

19,0

Peru

2.270

5.151

126,9

Thái Lan

3.637

4.078

12,1

Việt Nam

1.698

1.692

-0,4

Hàn Quốc

205

108

-47,3

Tây Ban Nha

104

86

-17,3

 

Giá NK trung bình mực chế biến vào Nhật Bản từ các nguồn cung (USD/kg)

Nguồn cung

T1/2019

T2/2019

T3/2019

T4/2019

TG

6,29

5,86

5,73

5,75

Trung Quốc

6,14

5,50

5,67

5,70

Peru

5,52

5,25

4,68

4,48

Thái Lan

25

33

28

30

Việt Nam

4,84

5,12

6,82

5,70

Tây Ban Nha

26

34

9,91

31

Từ khóa:
id news:179547