Vàng Mua Bán
SJC HN 43,300 43,770
SJC HCM 43,300 43,750
DOJI AVPL / HN 43,450 43,850
DOJI AVPL / HCM 43,400 43,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 24,960.98 25,213.11
GBP 29,534.14 29,832.46
JPY 202.02 204.06
Chứng khoán
VNIndex 991.46 5.09 0.51%
HNX 106.28 0.69 0.65%
UPCOM 55.96 0.47 0.84%
Thứ năm, 23/01/2020

Từ khóa: XSTV

Xổ số Trà Vinh (XSTV 24/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 24/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 17/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 17/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 10/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 10/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 3/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 3/1. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 27/12/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/12/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 20/12/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 20/12/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 13/12/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 13/12/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 6/12/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 6/12/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 29/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 29/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 22/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 22/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 15/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 15/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 8/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 8/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 1/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 1/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 25/10/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/10/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Trà Vinh (XSTV 18/10/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 18/10/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.