Vàng Mua Bán
SJC HN 48,500 48,890
SJC HCM 48,500 48,870
DOJI AVPL / HN 48,520 48,720
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,750
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 864.47 3.08 0.36%
HNX 109.81 0.17 0.16%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%
Thứ bảy, 30/05/2020

Từ khóa: XSQT

Xổ số Quảng Trị (XSQT 28.5.2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 28.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 21.5.2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 21.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 14.5.2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 14.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 7/5/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 7/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 30/4/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 30/4/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 23/4/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 23/4/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 26/3/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 26/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 19/3/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 19/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 12/3/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 12/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 5/3/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 5/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 27/2/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 27/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 20/2/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 20/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 13/2/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 13/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 6/2/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 6/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số Quảng Trị (XSQT 30/1/2020) bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 thứ Năm, ngày 30/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.