Vàng Mua Bán
SJC HN 45,050 45,470
SJC HCM 45,050 45,450
DOJI AVPL / HN 45,280 45,420
DOJI AVPL / HCM 45,150 45,400
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,145.00 23,175.00
EUR 24,573.94 24,822.16
GBP 29,506.74 29,804.79
JPY 200.60 202.63
Chứng khoán
VNIndex 937.05 -1.08 -0.12%
HNX 109.38 -0.19 -0.17%
UPCOM 56.34 -0.05 -0.1%
Thứ sáu, 21/02/2020

Từ khóa: XSHCM

Xổ số TP.HCM (XSHCM 22/2/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 22/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 17/2/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 17/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 15/2/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 15/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 10/2/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 10/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 8/2/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 8/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 3/2/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 3/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 1/2/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 1/2/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 27/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 25/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 20/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 20/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 18/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 18/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 13/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 13/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 11/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 11/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 6/1/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 6/1/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 30/12/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 30/12/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.