Vàng Mua Bán
SJC HN 48,520 48,940
SJC HCM 48,520 48,920
DOJI AVPL / HN 48,550 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,180.00 23,210.00
EUR 24,771.16 25,021.37
GBP 27,737.25 28,017.42
JPY 208.99 211.10
Chứng khoán
VNIndex 860.65 1.61 0.19%
HNX 109.08 -0.06 -0.06%
UPCOM 54.93 0.69 1.26%
Thứ ba, 26/05/2020

Từ khóa: XSHCM

Xổ số TP.HCM (XSHCM 25.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 23.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 18.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 18.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 16.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 16.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 11/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 11/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 9/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 9/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 4/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 4/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 2/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 2/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 27/4/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/4/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 25/4/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/4/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 30/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 30/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 28/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 28/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 23/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 21/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 21/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.
Xổ số TP.HCM (XSHCM 16/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 16/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.