Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ năm, 21/01/2021

Từ khóa: XỔ SỐ TPHCM

Xổ số TP.HCM (XSHCM 2/12/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 2/12/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 30/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 30/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 25/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 23/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 18/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 18/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 16/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 16/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 11/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 11/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 9/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 9/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 4/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 4/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 2/11/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 2/11/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 28/10/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 28/10/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 26/10/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 26/10/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 14/10/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 14/10/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 12/10/2019) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 12/10/2019. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.