Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ tư, 20/01/2021

Từ khóa: XỔ SỐ TPHCM

Xổ số TP.HCM (XSHCM 30/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 30/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 25.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 23.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 18.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 18.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 16.5.2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 16.5.2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 11/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 11/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 9/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 9/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 4/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 4/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 2/5/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 2/5/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 27/4/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 27/4/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 25/4/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 25/4/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 30/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 30/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 28/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 28/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 23/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 21/3/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 21/3/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.