Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ tư, 20/01/2021

Từ khóa: XỔ SỐ TPHCM

Xổ số TP.HCM (XSHCM 28/11/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 28/11/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 23/11/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 23/11/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 21/11/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 21/11/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 16/11/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 16/11/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 14/11/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 14/11/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 26/10/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 26/10/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 24/10/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 24/10/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 19/10/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 19/10/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 17/10/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 17/10/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 5/9/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 5/9/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 29/8/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 29/8/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 22/8/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 22/8/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 15/8/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 15/8/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 8/8/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 8/8/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.

Xổ số TP.HCM (XSHCM 1/8/2020) bắt đầu quay thưởng từ lúc 16h15 ngày 1/8/2020. Bạn đọc có thể theo dõi trực tiếp tại đây.