Vàng Mua Bán
SJC HN 50,300 50,720
SJC HCM 50,300 50,700
DOJI AVPL / HN 50,250 50,550
DOJI AVPL / HCM 50,250 50,600
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,671.33 25,930.64
GBP 28,571.43 28,860.03
JPY 209.03 211.14
Chứng khoán
VNIndex 877.84 13.34 1.52%
HNX 115.97 1.6 1.38%
UPCOM 56.78 0.42 0.74%
Thứ năm, 09/07/2020