Vàng Mua Bán
SJC HN 55,080 57,140
SJC HCM 55,080 57,120
DOJI AVPL / HN 55,600 56,600
DOJI AVPL / HCM 55,400 56,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,688.30 26,957.88
GBP 29,514.84 29,812.97
JPY 209.43 211.55
Chứng khoán
VNIndex 852.16 -2.89 -0.34%
HNX 116.04 -0.83 -0.72%
UPCOM 56.86 0.08 0.14%
Thứ sáu, 14/08/2020