Giá vàng Mua Bán
Vàng SJC 41.44 41.74
Vàng nữ trang 24 K 40.92 41.72
Tỷ giá VND
EUR Euro 26.513,09
JPY Yên Nhật 214,51
USD Đô Mỹ 23.265,00
Chứng khoán
VNIndex 987.19 3.63 0.37%
HNX 104.49 0.48 0.46%
UPCOM 56.6 0.14 0.24%

VPBank phát hành 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế

TUYẾT HƯƠNG 10:14 | 17/06/2019

Mục đích của VPBank là tăng quy mô nguồn vốn huy động, đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để phục vụ cho các hoạt động cho vay.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng-VPBank (VPB) vừa ra thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với 2 phương án phát hành trái phiếu tại thị trường nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Mục đích của VPBank là tăng quy mô nguồn vốn huy động, đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay. Do đó, VPBank đã lập kế hoạch huy động vốn với 2 phương án phát hành trái phiếu trên các thị trường quốc tế cũng như phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính nước ngoài.

Thứ nhất là phát hành trái phiếu theo chương trình Euro Medium Term Note. VPBank dự định tổng khối lượng phát hành tối đa 1 tỷ USD nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng.

VPBank phát hành 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế.
VPBank phát hành 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế.

Mệnh giá trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note là 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD hay mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc và quy định của Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.

Trong đó, kỳ hạn trái phiếu từ 3-5 năm và lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác. Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Thứ hai là phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond). VPBank sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ, bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu với khối lượng dự kiến 120 triệu USD nhằm để tài trợ cho danh mục xanh, khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Green Bond là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của ngân hàng và các nguồn hợp pháp khác. Cả 2 phương án trên đều có thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020, cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Trong quý I năm 2019, VPBank đạt tăng trưởng tín dụng 6,8%, cao gấp hơn 2 lần so với mức tăng trưởng 3,1% cùng kỳ năm trước và gấp gần 3 lần mức tăng chung của toàn ngành. 

Tổng thu nhập thuần từ các hoạt động kinh doanh đạt 7.900 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 37,4% trong khi tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) đạt 9,2%.

Đáng chú ý, trong các hoạt động thì mảng dịch vụ đã đem lại cho VPBank khoản lợi nhuận tới 745 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước, với riêng ngân hàng mẹ là 473 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. 

Hoạt động của ngân hàng riêng lẻ vẫn là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh quý I. Bên cạnh đó, FE Credit, công ty con của VPBank cũng duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, số lượng giải ngân trong 3 tháng đầu năm của công ty tài chính tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Từ khóa:
id news:177107