VinaCapital đã bán gần 43.000 cổ phiếu CTD, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 6,96% vốn điều lệ Coteccons

NGUYỄN DUY 15:04 | 08/11/2018

Sau khi bán 42.660 cổ phiếu CTD, số lượng cổ phiếu mà VinaCapital và tổ chức có liên quan của VinaCapital đang nắm 5.455.620 cổ phiếu CTD, ứng với 6,96% sở hữu.

Ông Brook Colin Taylo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital vừa có văn bản báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD).

Trước khi thực hiện giao dịch, VinaCapital nắm giữ 73.400 cổ phiếu CTD, tương ứng 0,09% vốn điều lệ. Sau khi bán 42.660 cổ phiếu CTD, VinaCapital chỉ còn nắm giữ 30.740 cổ phiếu CTD, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 0,04%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 31/10.

Sau khi bán 42.660 cổ phiếu CTD, số lượng cổ phiếu mà VinaCapital và tổ chức có liên quan của VinaCapital đang nắm 5.455.620 cổ phiếu CTD, ứng với 6,96% sở hữu.

Quỹ VinaCapital bán 42.660 cổ phiếu CTD.
Quỹ VinaCapital bán 42.660 cổ phiếu CTD.

Cụ thể, Preston Pacific Limited 3,97% vốn điều lệ, VOF Investment Limited 2,7% vốn điều lệ, Vietnam Access Fund Limited 0,02% vốn điều lệ, Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWeath 0,15% vốn điều lệ, Quỹ đầu tư cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 0,08% vốn điều lệ.

Trong quý III năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có doanh thu thuần tăng 6% lên mức 8.124 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp nhích lên mức 575 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp biên 7%. 

Sau khi trừ các loại chi phí, CTD báo lãi ròng 473 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ. EPS tương ứng 5.746 đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CTD tăng 14% lên mức 20.737 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng lên 1.192 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt mức 14.469 đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, CTD đã thực hiện được 74% kế hoạch về doanh thu và 79% về lợi nhuận sau thuế cả năm. Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của CTD ở mức 15.204 tỷ đồng. Đáng chú ý, CTD không hề có vay nợ tài chính. 

Ngược lại, khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn hơn 960 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó tiền mặt tại quỹ chỉ hơn 5 tỷ đồng còn lại là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 320 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng 634 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTD còn khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm lên đến 3.817 tỷ đồng và 200 tỷ đồng trái phiếu. Tổng các khoản tiền gửi ngân hàng của Coteccons lên đến 4.770 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản CTD đạt hơn 15.100 tỷ đồng, giảm 773 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả đạt 7.022 tỷ đồng, giảm 1.584 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 8.081 tỷ đồng, gần 3.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, hơn 3.000 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 1.285 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Từ khóa:
id news:165145