Vietjet Air tiếp tục chi gần 1.100 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông

Thứ sáu, 17/08/2018 | 17:37 GMT+7

NGUYỄN DUY

Vietjet sẽ chi ra hơn 1.083 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt đầu của năm 2018 cho cổ đông vào ngày 19/9. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) ngày 16/8 đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/9. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9.

Vietjet sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 19/9. Với vốn điều lệ 5.416 tỷ đồng, Vietjet sẽ chi ra hơn 1.083 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt đầu của năm 2018.

Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VJC sẽ nhận được 2.000 đồng.
Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VJC sẽ nhận được 2.000 đồng.

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, mức cổ tức dự kiến tỷ lệ 50% bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu. Năm ngoái, Vietjet cũng thông qua mức cổ tức 50% và sau đó đại hội cổ đông quyết định tăng lên 60% do kết quả kinh doanh khả quan.

Trong quý II năm 2018, Vietjet Air có doanh thu thuần và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ 2017. Cụ thể, doanh thu thuần chỉ đạt 8.637 tỷ đồng, giảm 23,4%, Lợi nhuận trước thuế giảm 39,5%, đạt 897 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 712 tỷ đồng, giảm một nửa so với con số trong kỳ trước là 1.413 tỷ đồng.

Theo lý giải của Vietjet Air, nguyên nhân của sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận trong quý II là do không phát sinh doanh thu từ hoạt động bán và thuê lại máy bay. Trong khi cùng kỳ năm ngoái Vietjet Air chuyển giao sở hữu và thuê lại 5 tàu bay. Hoạt động này luôn đóng góp từ 40-50% doanh thu và lợi nhuận cho Vietjet Air trong những năm gần đây. 

Tuy nhiên, nhờ có sự tăng trưởng mạnh ở quý I năm 2018 nên trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Vietjet vẫn tăng lần lượt 29,3% và 25%, tương ứng 21.197 tỷ đồng và 2.378 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Từ khóa: