VietinBank lại rao bán hơn 15 triệu cổ phiếu của Saigonbank

Thứ năm, 21/03/2019 | 08:40 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Giá khởi điểm chào bán là 20.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, nếu thực hiện thành công, VietinBank có thể thu về gần 304 tỷ đồng.

VietinBank (CTG) vừa thông báo bán đấu giá công khai hơn 15,12 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Công thương-Saigonbank (SGB) để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giá khởi điểm chào bán là 20.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, nếu thực hiện thành công, VietinBank có thể thu về gần 304 tỷ đồng.

Ngân hàng nhận đăng ký mua cổ phần trong quý II. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức bởi Vietinbank, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các đại lý đấu giá.

Hồi đầu tháng 10/2018, VietinBank cũng ra thông báo đấu giá hơn 15 triệu cổ phần, tương ứng 4,91% vốn điều lệ của Saigonbank. Đợt đấu giá này sẽ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinbankSc), công ty con của Vietinbank tư vấn và thực hiện. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Nếu đấu giá thành công, VietinBank có thể thu về gần 304 tỷ đồng.
Nếu đấu giá thành công, VietinBank có thể thu về gần 304 tỷ đồng.

Năm 2018, VietinBank lãi trước thuế 6.742 tỷ đồng, giảm 37% và vượt 42 tỷ đồng kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế hơn 5.421 tỷ đồng, giảm 27%.

Tổng tài sản ở mức 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 8% lên 851.921 tỷ đồng. Trong đó, tổng tiền gửi 864.925 tỷ đồng, tăng 10%. Cho vay ngắn hạn hơn 487.609 tỷ đồng, tăng 9%.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tới cuối kỳ ở mức 13.518 tỉ đồng, tăng 50%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,14% lên 1,56%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn lên 9.466 tỷ đồng.

Còn với Saigonbank, lãi ròng năm 2018 chỉ đạt gần 42 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm còn 2,2%. Thu nhập lãi thuần của SGB trong năm 2018 dường như không thay đổi nhiều so với năm trước, đạt gần 661 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 13% đạt gần 43 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng 36% đạt gần 25 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư không phát sinh. Đáng chú ý là lãi thuần từ hoạt động khác vọt lên gấp 2,8 lần cùng kỳ, đạt hơn 115 tỷ đồng. Chi phí hoạt động cũng tăng 12% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 449 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 12%, đạt hơn 396 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 22%, ghi nhận gần 343 tỷ đồng, đã bào mòn 87% lợi nhuận của SGB. Tính riêng trong quý IV năm 2018, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của là 185 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế chỉ còn gần 53 tỷ đồng và gần 42 tỷ đồng, giảm 26% và 24% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý IV năm 2018, SGB lỗ ròng gần 52 tỷ đồng, chỉ giảm so với con số lỗ hơn 129 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, SGB mới chỉ thực hiện được 35% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018.

Năm 2018, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 796 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm dương gần 1.638 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là do tăng các khoản tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của SGB giảm 4% so với cùng kỳ, còn gần 20.374 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tương đương cùng kỳ, đạt 14.678 tỷ đồng và 13.671 tỷ đồng, thực hiện được 74% và 87% kế hoạch năm.

Từ khóa: