Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%

Vietinbank chào bán 50 tỷ đồng trái phiếu đợt 1

TUYẾT HƯƠNG 08:23 | 17/07/2019

Lãi suất trái phiếu cố định 8,2%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm. Trong 1 năm kể từ ngày phát hành, lượng trái phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch.

Hội đồng quản trị Vietinbank (CTG) vừa thông qua kế hoạch phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu có với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7-8/2019. 

Lãi suất trái phiếu cố định 8,2%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm. Trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành, lượng trái phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngân hàng sẽ sử dụng số tiền thu về bổ sung nguồn vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế.

Hồi tháng 5, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép Vietinbank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất do ngân hàng tự quyết. Sau đó, Hội đồng quản trị Vietinbank đã lựa chọn Công ty Chứng khoán VietinbankSc là đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019.

Vietinbank lên kế hoạch phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu có với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7-8/2019.
Vietinbank lên kế hoạch phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu có với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7-8/2019.

Vietinbank phát hành trái phiếu trong bối cảnh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt-VCSC điều chỉnh giảm 5,8% giá mục tiêu dành cho Ngân hàng Công thương Việt Nam-Vietinbank (CTG) xuống 21.000 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 3,4% và giữ khuyến nghị Phù hợp thị trường.

Nguyên nhân khiến VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu là do điều chỉnh giảm dự báo thu nhập thuần 2020-2021 lần lượt 12%-26% vì dự báo CTG sẽ nỗ lực giải quyết trái phiếu VAMC và điều chỉnh tăng giả định lãi suất phi rủi ro.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tuy nhiên, VCSC vẫn điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế 2019 thêm 7% lên 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2018 do dự báo thu nhập trước dự phòng 2019 được điều chỉnh tăng mạnh hơn so với giả định tăng chi phí dự phòng. Tăng trưởng thu lợi nhuận sau thuế 2019 cao vì thu nhập lãi thuần 2018 biến động bất thường.

Với tăng trưởng cho vay 2019 dự báo đạt 7%, VCSC cho rằng CTG sẽ không tăng vốn cấp 2 trong năm 2019 để giảm áp lực chi phí huy động nhằm cải thiện NIM. Cả CTG và BID sẽ khó có thể vượt mức 3% trong 3 năm tới. Vì vậy, VCSC tiếp tục thận trọng về khả năng tăng NIM của CTG.

Khó có thể bơm vốn trong 12 tháng tới, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng. CTG vẫn thiếu room khối ngoại và hiện vẫn chưa rõ thời điểm và mức độ điều chỉnh quy định room khối ngoại đối với ngân hàng. CTG đã được cổ đông cho phép ngừng trả cổ tức tiền mặt để giữ lại lợi nhuận làm vốn cấp 1.

CAR hợp nhất từ báo cáo theo BASEL I năm 2018 đạt 10%. VCSC dự báo CAR 2019 sẽ giảm xuống 9,8% với tỷ lệ vốn cấp 1 mỏng ở mức 6,8%. CTG khó có thể tuân thủ BASEL II. Ngân hàng đã từ chối trả lời về vấn đề này khi được chất vấn tại đại hội cổ đông năm nay.

Giải quyết trái phiếu VAMC sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời trong các năm tới. CTG vẫn còn 13,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu VAMC trên bảng cân đối kế toán. Giả định ngân hàng sẽ dự phòng đầy đủ cho lượng trái phiếu này, VCSC dự báo chi phí tín dụng liên quan sẽ được đẩy mạnh vào năm 2020.

Từ khóa:
id news:179101