VietCapitalBank được tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 3.500 tỷ đồng

Thứ năm, 11/10/2018 | 08:54 GMT+7

NGUYỄN DUY

VietCapitalBank sẽ tăng vốn điều theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua, từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) từ 3.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận VietCapitalBank tăng vốn theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01A/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 và Hội đồng quản trị VietCapitalBank thông qua tại Nghị quyết số 92/18/QĐ-HĐQT ngày 5/7/2018. 

Trong 12 tháng tới, VietCapitalBank sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng.
Trong 12 tháng tới, VietCapitalBank sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Nếu việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu đại hội đồng cổ đông VietCapitalBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Như vậy, VietCapitalBank là ngân hàng hiếm hoi thuộc nhóm dưới trong hệ thống tín dụng được tăng vốn. Hiện tại, có hàng loạt ngân hàng có vốn điều lệ bằng với quy định vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng là 3.000 tỷ đồng. Điển hình như Vietbank 3.329 tỷ đồng, Saigonbank 3.417 tỷ đồng, NCB 3.218 tỷ đồng, NamABank 3.667 tỷ đồng, KienlongBank 3.552 tỷ đồng, PGBank 3.560 tỷ đồng, VietABank 4.116 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của VietCapitalBank đạt 41.181 tỷ đồng. VietCapitalBank báo lỗ trước thuế 34 tỷ đồng do tăng mạnh trích lập dự phòng trong quý II năm 2018. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm lãi trước thuế vẫn đạt 53 tỷ đồng nhưng ngân hàng này không công bố thông tin về nợ xấu.

Mục tiêu lợi nhuận 2018 của VietCapitalBank chỉ ở mức 80 tỷ đồng trước thuế, trái với xu hướng kỳ vọng lợi nhuận cao của hầu hết các ngân hàng năm nay. Đây được xem là ngân hàng có chỉ tiêu lợi nhuận thấp nhất trong ngành, khi chưa chạm tới ngưỡng 100 tỷ đồng trước thuế trong năm 2018. Tổng tài sản dự kiến 46.000 tỷ đồng, huy động vốn 41.300 tỷ đồng, dư nợ 29.100 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 3%.

Từ khóa: