Vàng Mua Bán
SJC HN 43,400 43,820
SJC HCM 43,400 43,800
DOJI AVPL / HN 43,600 43,800
DOJI AVPL / HCM 43,580 43,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 25,309.59 25,565.24
GBP 29,664.73 29,964.37
JPY 203.22 205.27
Chứng khoán
VNIndex 977.71 -1.25 -0.13%
HNX 105.0 1.12 1.07%
UPCOM 55.41 -0.04 -0.07%
Thứ hai, 20/01/2020