Thứ ba, 22/01/2019

Tin tức mới nhất VIB

Tin tức VIB, Hình ảnh VIB, Video VIB mới nhất và hot nhất.

VIB – tin tức, hình ảnh nóng nhất về VIB

Lợi nhuận trước thuế 2018 của VIB đạt 2.741 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2017 và vượt 37% so với chỉ tiêu do đại hội cổ đông giao.
Với hơn 2.000 cổ phiếu lẻ không phân phối đã được ngân hàng mua lại, tổng số lượng cổ phiếu quỹ của ngân hàng hiện đạt hơn 31,9 triệu cổ phiếu.
VIB sẽ phát hành 219 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 41,13%. Vốn điều lệ theo đó cũng tăng hơn 38,8%, từ 5.644 tỷ đồng lên 7.834 tỷ đồng.
Hiện tại, VIB có hơn 564 triệu cổ phiếu đang lưu hành, sở hữu bởi hơn 5.000 cổ đông, trong đó 3.100 cổ đông là cán bộ nhân viên VIB.
Từ đầu năm đến nay, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Ngân hàng Quốc tế Việt Nam âm 2.001 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 3.610 tỷ đồng.
Sau giao dịch, khối lượng cổ phiếu quỹ của VIB giảm từ 33.868.461 cổ phiếu xuống 31.923.671 cổ phiếu, tương đương 5,29% vốn.
Thông tin và lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 24/7 về các doanh nghiệp trên sàn như HBC, SAB, SHS, PVS, BVH, VND, LDG, HAX, TDM, HQC, LPB, VIB…
Thông tin và lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/7 về các doanh nghiệp trên sàn như DIG, DHG, NPS, PSV, VIB, VND, HAG, LUT, HQC.