Vàng Mua Bán
SJC HN 48,400 48,790
SJC HCM 48,400 48,770
DOJI AVPL / HN 48,480 48,680
DOJI AVPL / HCM 48,480 48,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 863.72 2.33 0.27%
HNX 109.25 -0.39 -0.35%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị UBND cấp tỉnh đưa chứng khoán vào danh mục ngành “dịch vụ thiết yếu“

HỮU HÒE 10:28 | 02/04/2020

Ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng vừa ký Công văn số 2194/UBCK-VP về đưa hoạt động ngành chứng khoán vào danh mục ngành, nghề thiết yếu gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đưa chứng khoán vào danh mục ngành "dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung được hoạt động bình thường.

Nằm trong nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trong bối cảnh bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, trong ngày 31/3, sau khi ban hành Thông báo 131/TB-UBCK về triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid- 19 gửi các thành viên thị trường, trong đó khẳng định hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống, ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng ký Công văn số 2194/UBCK-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đưa chứng khoán vào danh mục ngành "dịch vụ thiết yếu" để tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung, các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh, thành phố được hoạt động bình thường. Điều này nhằm góp phần giúp hoạt động của thị trường chứng khoán được đảm bảo thông suốt.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị UBND cấp tỉnh đưa chứng khoán vào danh mục ngành “dịch vụ thiết yếu“

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trước đó, với nhận thức các dịch vụ tài chính - tiền tệ như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán… là các dịch vụ thiết yếu của quốc gia cần được duy trì,  nên Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã liên tiếp có các Công văn số 86/TB-UBCK ngày 8/3/2020, Công văn số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020, Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 và Công văn số 131/TB-UBCK ngày 31/3/2020 gửi các tổ chức liên quan hoạt động trong ngành chứng khoán như các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng chỉ định thanh toán, ngân hàng lưu ký phải tổ chức hoạt động bình thường, tăng cường giao dịch trực tuyến và đồng thời tuân thủ các quy định của trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Từ khóa:
id news:198832