Vàng Mua Bán
SJC HN 55,950 56,470
SJC HCM 55,950 56,450
DOJI AVPL / HN 55,900 56,400
DOJI AVPL / HCM 55,950 56,350
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,758.34 27,028.63
GBP 29,666.22 29,965.88
JPY 215.70 217.88
Chứng khoán
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%
Thứ sáu, 23/10/2020

Sự kiện: Ứng dụng miễn phí hôm nay

Tin mới cập nhật

Ngày 22/10, cửa hàng Google Play Store có 19 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 22/10, cửa hàng App Store có 18 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 21/10, cửa hàng App Store có 18 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 21/10, cửa hàng Google Play Store có 29 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 15/10, cửa hàng App Store có 19 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 8/10, cửa hàng Google Play Store có 22 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 8/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 5/10, cửa hàng Google Play Store có 24 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 5/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.
Apple khuyên người dùng reset lại iPhone và Apple Watch nếu bị hao pin sau khi cập nhật iOS 14.
Ngày 3/10, cửa hàng Google Play Store có 24 ứng dụng dành cho android đang được miễn phí và giảm giá.
Ngày 3/10, cửa hàng App Store có 24 ứng dụng dành cho iOS đang được miễn phí và giảm giá.