Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ ba, 19/01/2021

Từ khóa: ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG NGA

Ứng cử viên Tổng thống Nga thuộc đảng dân chủ Tự do đã lên tiếng thách thức Mỹ can thiệp để ông trở thành Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ sắp tới.