Vàng Mua Bán
SJC HN 48,520 48,940
SJC HCM 48,520 48,920
DOJI AVPL / HN 48,550 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,200.00 23,230.00
EUR 24,801.52 25,052.04
GBP 27,745.15 28,025.40
JPY 209.00 211.11
Chứng khoán
VNIndex 863.31 4.27 0.49%
HNX 109.74 0.59 0.54%
UPCOM 54.93 0.69 1.26%
Thứ ba, 26/05/2020

Từ khóa: TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ

Tỷ giá nhân dân tệ 8/5, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 3,5% đã hỗ trợ đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại thị trường nước ngoài.
Tỷ giá nhân dân tệ 7/5, Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.331 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.412 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ 6/5, Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.349 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.408 VND/CNY.
Đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần ở mức 7.1555 đổi một USD trên thị trường quốc tế do căng thẳng Mỹ-Trung tăng cao.
Từ đầu tuần này, Chính phủ Trung Quốc sẽ bắt đầu thử nghiệm thanh toán bằng Nhân dân tệ điện tử tại 4 thành phố.
Tỷ giá nhân dân tệ 2/5, Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.341 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.430 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ 30/4, Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.341 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.430 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ trong ngày 29/4, Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.341 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.429 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ trong ngày 28/4, Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.342 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.432 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ trong ngày đầu tuần (27/4), Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.346 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.434 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ ngày 24/4 tại Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.348 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.432 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ ngày 23/4 tại Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.337 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.429 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ ngày 22/4 tại Vietinbank có giá bán thấp nhất với 3.337 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày ở mức 3.429 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ ngày 21/4, tại SHB là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 3.347 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày 3.438 VND/CNY.
Tỷ giá nhân dân tệ ngày 20/4, tại Vietinbank là ngân hàng có giá bán thấp nhất với 3.343 VND/CNY. TPBank ghi nhận giá bán cao nhất trong ngày 3.435 VND/CNY.