Vàng Mua Bán
SJC HN 55,250 55,770
SJC HCM 55,250 55,750
DOJI AVPL / HN 55,250 55,600
DOJI AVPL / HCM 55,200 55,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,390.14 26,656.71
GBP 29,082.28 29,376.04
JPY 212.68 214.83
Chứng khoán
VNIndex 916.8 4.3 0.47%
HNX 133.34 0.22 0.16%
UPCOM 61.78 0.49 0.8%

Tuần qua, khối ngoại xả mạnh bluechip, bán ròng tới gần 1.150 tỷ đồng

T.T 14:39 | 22/02/2020

Trong bối cảnh các chỉ số biến động phân hóa và giằng co, nhà đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh hàng trăm tỷ đồng qua từng phiên giao dịch. Tuần qua, với việc xả mạnh bluechip, khối ngoại đã bán ròng tới gần 1.150 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 46,66 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.044,5 tỷ đồng, cùng tăng gấp hơn 4,6 lần cả về lượng và giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 62,99 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.060,77 đồng (giảm 47,21% về lượng và 40,56% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 109,65 triệu đơn vị, giá trị 3.105,27 đồng (cùng giảm hơn 14% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Tuần qua, khối ngoại xả mạnh bluechip, bán ròng tới gần 1.150 tỷ đồng

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 17/-21/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/2

8.930.900

13.707.260

-4.776.360

323.460

452.890

-129.430

18/2

14.430.950

24.513.880

-10.082.930

454.660

740.190

-285.530

19/2

19.441.770

28.958.700

-9.516.930

646.990

864.290

-217.300

20/2

9.535.240

24.409.200

-14.873.960

294.900

589.850

-294.950

21/2

10.652.520

18.063.420

-7.410.900

340.760

458.050

-117.290

Tổng

62.991.380

109.652.460

-46.661.080

2.060.770

3.105.270

-1.044.500

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,97 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 66,56 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 92.680 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 5,95 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,57 triệu đơn vị, giá trị 18,47 tỷ đồng (giảm 45,86% về lượng và 77,17% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,55 triệu đơn vị, giá trị 85,03 tỷ đồng (tăng 54,6% về lượng nhưng giảm 2,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 17/-21/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/2

354.610

575.320

-220.710

3.640

7.110

-3.470

18/2

433.620

941.540

-507.920

3.120

17.050

-13.930

19/2

141.500

877.340

-735.840

1.650

3.530

-1.880

20/2

953.700

4.570.580

-3.616.880

6.710

49.060

-42.350

21/2

689.100

582.200

106.900

3.350

8.280

-4.930

Tổng

2.572.530

7.546.980

-4.974.450

18.470

85.030

-66.560

Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 4 phiên và mua ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 17/2. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,15 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 37,31 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 92.680 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 5,95 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,75 triệu đơn vị, giá trị 37,98 tỷ đồng (tăng 26,35% về lượng nhưng giảm 52,77% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,9 triệu đơn vị, giá trị 75,29 tỷ đồng (tăng 87,22% về lượng và 1,12% về giá trị so với tuần trước).

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 17/-21/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/2

524.010

67.600

456.410

7.150

2.690

4.460

18/2

549.200

1.002.040

-452.840

4.740

14.950

-10.210

19/2

155.400

183.130

-27.730

5.230

6.230

-1.000

20/2

487.690

1.280.300

-792.610

9.790

29.490

-19.700

21/2

1.033.960

1.368.840

-334.880

11.070

21.930

-10.860

Tổng

2.750.260

3.901.910

-1.151.650

37.980

75.290

-37.310

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 52,79 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.148,37 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ bán ròng 8,25 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 184,93 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị chỉ đạt 22,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng 259.600 đơn vị. Đứng ở vị trí tiếp theo là VJC và IMP chỉ được mua ròng hơn 10 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu CTG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, với khối lượng gần 6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 162 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó là MSN với 107,5 tỷ đồng (2,13 triệu cổ phiếu), E1VFVN30 với 83,8 tỷ đồng (5,79 triệu đơn vị), VIC với 68,1 tỷ đồng, NVL với 53,5 tỷ đồng, NLG với 44,4 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ART với khối lượng 966.200 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 2,4 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2, TIG được mua ròng 281.100 cổ phiếu, giá trị 1,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu NTP bị bán ròng mạnh nhất với giá trin 18,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 636.136 đơn vị.

Tiếp theo là PVS bị bán ròng 17,5 tỷ đồng (1,07 triệu đơn vị), SHB với 17,3 tỷ đồng (2,49 triệu đơn vị), DGC với 8,4 tỷ đồng (340.600 đơn vị)…

Trên UPCoM, cổ phiếu VTP được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt 4,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 37.335 đơn vị; còn ACV tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất, đạt 12,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 207.400 đơn vị.

Từ khóa:
id news:195874