Vàng Mua Bán
SJC HN 44,650 45,020
SJC HCM 44,650 45,000
DOJI AVPL / HN 44,780 44,980
DOJI AVPL / HCM 44,750 45,000
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 24,582.31 24,830.62
GBP 29,543.87 29,842.29
JPY 201.86 203.90
Chứng khoán
VNIndex 938.13 9.37 1.0%
HNX 109.57 0.28 0.25%
UPCOM 56.4 0.15 0.27%
Thứ năm, 20/02/2020

Từ khóa: TƯ NHÂN HOÁ

Việt Nam đang càng ngày muốn thúc đẩy quá trình tư nhân hoá nhanh hơn. Nhằm thu hút được nguồn vốn đầu tư ngoài nước, giúp tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.