Vàng Mua Bán
SJC HN 56,200 56,720
SJC HCM 56,200 56,700
DOJI AVPL / HN 56,100 56,700
DOJI AVPL / HCM 56,200 56,650
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,321.11 26,586.98
GBP 29,187.70 29,482.52
JPY 213.88 216.04
Chứng khoán
VNIndex 935.41 1.73 0.18%
HNX 138.58 1.7 1.23%
UPCOM 63.08 0.23 0.36%
Thứ hai, 18/01/2021

Từ khóa: TRỰC TIẾP XỔ SỐ VIETLOTT

Xổ số Vietlott hôm nay 19/1/2021 bắt đầu quay thưởng từ lúc 18h, với loại hình Power 6/55.

Xổ số Vietlott hôm nay 18/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng từ lúc 18h, với loại hình Max 3D.

Xổ số Vietlott hôm nay 17/1/2021, bắt đầu quay số mở thưởng lúc 18h với loại hình Mega 6/45.

Xổ số Vietlott hôm nay 15/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng lúc 18h với loại hình Mega 6/45.

Xổ số Vietlott hôm nay, 14/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng từ lúc 18h, với loại hình Max 4D.

Xổ số Vietlott hôm nay 13/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng từ lúc 18h, với loại hình Max 3D.

Xổ số Vietlott hôm nay 13/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng lúc 18h, với loại hình Mega 6/45.

Xổ số Vietlott hôm nay 11/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng từ lúc 18h, với loại hình Max 3D.

Xổ số Vietlott hôm nay 10/1/2021, bắt đầu quay số mở thưởng lúc 18h với loại hình Mega 6/45.

Xổ số Vietlott hôm nay 8/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng lúc 18h với loại hình Mega 6/45.

Xổ số Vietlott hôm nay, 7/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng từ lúc 18h, với loại hình Max 4D.

Xổ số Vietlott hôm nay 6/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng lúc 18h, với loại hình Mega 6/45.

Xổ số Vietlott hôm nay 6/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng từ lúc 18h, với loại hình Max 3D.

Xổ số Vietlott hôm nay 4/1/2021 bắt đầu quay số mở thưởng từ lúc 18h, với loại hình Max 3D.

Xổ số Vietlott hôm nay 3/1/2021, bắt đầu quay số mở thưởng lúc 18h với loại hình Mega 6/45.