Vàng Mua Bán
SJC HN 50,150 50,620
SJC HCM 50,150 50,600
DOJI AVPL / HN 50,150 50,450
DOJI AVPL / HCM 50,100 50,400
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,459.18 25,716.34
GBP 28,430.32 28,717.49
JPY 209.20 211.31
Chứng khoán
VNIndex 871.21 0.0 0.0%
HNX 115.66 0.0 0.0%
UPCOM 57.25 0.09 0.16%

Trình tự làm thủ tục và lệ phí đính chính thông tin sai trong sổ đỏ.

MỘC MIÊN [t/h] 06:17 | 02/06/2020

Dù bất cứ nguyên do gì để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và quyền lợi của mình, người sử dụng đất phải làm thủ tục đính chính thông tin sai trong sổ đỏ.

1. Hồ sơ 

+ Đơn xin đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai thông tin.

+ Các giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị đính chính: Bản sao chứng minh thư nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu…

2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính sổ đỏ

Cơ quan có thẩm quyền đính chính, thay đổi thông tin trên sổ đỏ là Văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương (Phòng tài nguyên môi trường cấp quận, huyện, thị xã).

Nếu phát hiện có sai xót thông tin trên sổ đỏ, người dân sẽ nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên môi trường huyện để được giải quyết. 

Trường hợp sai sót này là do bên phía cơ quan nhà nước thì chỉ cần nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thay đổi thông tin.

Nếu Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện lỗi sai trên giấy Chứng nhận thì phải thông báo cho người sử dụng đất được biết và yêu cầu nộp lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện việc đính chính.

3. Các bước thực hiện

+ Bước 1: Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót về thông tin nộp hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai để được giải quyết. 

+ Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, sau đó trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền để thực hiện đính chính. Đồng thời Văn phòng đăng ký cũng sẽ tiến hành chỉnh lý nội dung sai sót trong cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

+ Bước 3: Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đính chính thông tin.

Thời hạn thực hiện việc thay đổi đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày. Trong trường hợp ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì có thể kéo dài thêm không quá 10 ngày, tức là tối đa 20 ngày. Sau khi hết thời hạn này mà vẫn chưa có kết quả thì cơ quan nhà nước phải trả lời rõ lý do cho người dân.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong trường hợp đính chính mà người sử dụng đất đang có Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có mong muốn thì có thể yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận cho người dân.

4. Phí và lệ phí

+ Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.

+ Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

+ Phí cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp có yêu cầu).

Mức phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định, tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, và về nguyên tắc phải đảm bảo như sau:

+ Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.

+ Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Lấy ví dụ ở thành phố Hà Nội, về mức lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai được quy định trong Nghị quyết 20/2016/NQ-HDND có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2016:

+ Mức thu đối với các hộ gia đình, cá nhân ở khu vực các phường thuộc quận, thị xã là: 28 ngàn đồng.

+ Mức thu đối với các hộ gia đình, cá nhân ở các khu vực khác là: 14 ngàn đồng.

+ Mức thu đối với tổ chức là: 30 ngàn đồng.

Trên đây là tư vấn của Luật Dương Gia về vấn đề vấn đề đính chính trông tin trong sổ đỏ.

Từ khóa:
id news:203612