Vàng Mua Bán
SJC HN 48,650 49,020
SJC HCM 48,650 49,000
DOJI AVPL / HN 48,680 48,850
DOJI AVPL / HCM 48,680 48,920
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 25,241.00 25,495.96
GBP 28,129.44 28,413.58
JPY 208.77 210.88
Chứng khoán
VNIndex 878.67 14.2 1.62%
HNX 114.14 4.32 3.79%
UPCOM 55.03 0.0 0.0%

TPHCM yêu cầu khắc phục ngay sai phạm ở Khu dân cư Nhơn Đức

TUYẾT HƯƠNG 08:22 | 15/04/2020

TP.HCM yêu cầu xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty Vạn Phát Hưng được nêu tại Kết luận thanh tra trước khi giải quyết việc cấp sổ đỏ.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có ý kiến về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện dự án Khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè do Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 33/KL-TTTP-P3 ngày 12/12/2019 của Thanh tra TP.HCM. Yêu cầu Công ty Vạn Phát Hưng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện dự án nhà ở do công ty làm chủ đầu tư đã được UBND TP.HCM chấp thuận đầu tư.

Đồng thời, khẩn trương đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án, trong đó cần có kế hoạch cụ thể, cam kết về tiến độ, khả năng tài chính để tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng…), hạ tầng xã hội, xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, trường học tại dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Dự án Khu dân cư Nhơn Đức dính nhiều sai phạm.
Dự án Khu dân cư Nhơn Đức dính nhiều sai phạm.

Bên cạnh đó, thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư đã được nêu tại các quyết định về giao đất, chấp thuận đầu tư của UBND TP.HCM. Chấp hành nghiêm túc việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho UBND huyện Nhà Bè theo quy định; chịu trách nhiệm khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở… thuộc trách nhiệm chủ đầu tư. Nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, về tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí… tại dự án đúng quy định của pháp luật theo các thông báo, quyết định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận nguyên nhân, trách nhiệm trong việc Công ty Vạn Phát Hưng chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án 9,33ha, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè và xin ý kiến Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM để trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định về số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của Công ty Vạn Phát Hưng tại dự án theo đúng quy định.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đồng thời, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai của công ty đã được nêu tại Kết luận thanh tra theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trước khi tiếp tục giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Nhà Bè và các cơ quan có liên quan xác định lại chính xác phần diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án (đất biền, rạch, đất giao thông nội đồng nằm rải rác, xen kẹp), từ đó đề xuất việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan của chủ đầu tư tại dự án theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng được giao chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản của Công ty Vạn Phát Hưng. Giao Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM kiểm tra việc Công ty Vạn Phát Hưng phân bổ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm chi phí thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là hơn 52 tỷ đồng (công ty chưa cung cấp tài liệu để chứng minh), nhưng trên thực tế chi phí này đã được tính khấu trừ hoàn toàn vào tiền sử dụng đất phải nộp để kết luận, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra số tiền hơn 658 tỷ đồng mà Công ty Vạn Phát Hưng đã nhận từ Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường về khoản hoàn trả liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần đất tại dự án để xác định thuế giá trị gia tăng chủ đầu tư phải nộp theo đúng quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án của Công ty Vạn Phát Hưng đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt. Định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội của dự án.

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Nhơn Đức và các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép trong dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có thiếu sót, sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP.HCM và Thanh tra TP.HCM.

Từ khóa:
id news:199784